Pressmeddelande -

Västra Götalandsregionen finansierar E20-utbyggnad

Ombyggnaden av E20 på sträckan Lundsbrunn – Holmestad kan tidigareläggas. Enligt planen skulle den cirka tio km långa sträckan bli en fyrfältsväg någon gång under perioden 2008-2011. I och med att Västra Götalandsregionen nu beslutat om förskottering kan vägbygget påbörjas redan i höst. På tisdag i nästa vecka får kommunstyrelsens arbetsutskott i Götene ta ställning till ett avtalsförslag från Västra Götalandsregionen. Regionen åtar sig att finansiera den upplåning som krävs av Götene kommun för att projektet ska kunna tidigareläggas. Byggkostnaden är beräknad till 265 miljoner kronor, en summa som alltså Götene kommun står som låntagare för medan regionen betalar samtliga räntekostnader. – Det känns bra att vi nått en lösning, säger regionutvecklingsnämndens ordförande, regionrådet Kent Johansson. Regionens beslut ligger helt i linje med den målsättning som stakats ut för att underlätta och tidigarelägga prioriterade vägprojekt. Genom att finansiera förskotteringen av sträckan Lundsbrunn – Holmestad fullföljer Västra Götalandsregionen det åtagande som påbörjades när korsningen mellan E20 och riksväg 44 nyligen byggdes om till cirkulationsplats. Även det vägprojektet kunde tidigareläggas genom regional finansiering. – E20:s utbyggnad är ett utmärkt exempel på samverkan mellan kommun och region, menar Götenes kommunalråd Bo Bergsten. Det krävs en infrastruktur av hög kvalitet så regionens insats är naturligtvis viktig. Inte bara för trafikanterna på E20 utan också för Götenes och hela Skaraborgs framtida utveckling. -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd, tel 0705 - 37 03 40 Rolf Thor, chef för enheten Kommunikation och IT, tel 0703 - 20 63 58 Bo Bergsten, kommunalråd, tel 0705 - 44 60 05 Rogher Selmosson, kommundirektör, tel 070 - 200 59 00

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland