Gå direkt till innehåll
Nyckeltalet är värdefullt eftersom det ger lantbrukaren information om kornas energiförsörjning redan innan några symptom syns på dem, säger Håkan Landin.
Nyckeltalet är värdefullt eftersom det ger lantbrukaren information om kornas energiförsörjning redan innan några symptom syns på dem, säger Håkan Landin.

Pressmeddelande -

Energiförsörjning kring kalvning - nytt nyckeltal i MinGård®

För att mäta energitillförseln i besättningen finns det i MinGård ett nytt nyckeltal. Det som mäts är mjölkens halt av beta-hydroxybutyrat (BHB). Nyckeltalet är viktigt att följa efter kalvning eftersom det ger värdefull förhandsinformation innan låg energiförsörjning resulterar i ökad sjuklighet, sänkt fruktsamhet och lägre mjölkavkastning.

I Kokontrollen införs nu mätning av beta-hydroxybutyrat (BHB) vid första provmjölkningen. Mjölkens halt av BHB laktationsdag fem till trettiofem speglar hur många kor som har haft en tillräcklig energitillförsel under tiden kring kalvning. Genom nyckeltalet får de som arbetar med djuren regelbundet överblick av hur stor andel av korna som är i riskzonen för att få energibrist.

Mjölkprov från provmjölkningen används för analysen

Det är mjölkprovet från provmjölkningen som används för BHB-analysen. Resultatet visar lantbrukaren hur många procent som ligger i riskzonen för energibrist. Mätresultatet visas i MinGård under ”Besättningsöversikt”, ”Energiförsörjning kring kalvningen – BHB”. Såväl innevarande månads utfall som historiken visas grafiskt uppdelat på förstakalvare och äldre kor.

- Det går att följa resultatet separat för förstakalvare och äldre kor. Nyckeltalet är mest intressant för större besättningar eftersom man får ett säkrare värde om man har fler än 12 kalvningar per månad. Om en stor andel av korna har ett förhöjt värde finns det behov av att se över utfordring, klövhälsa och beläggningsgrad inför kommande kalvningar, säger Håkan Landin, veterinär specialist inom förebyggande djurhälsovård. Nyckeltalet är värdefullt eftersom det ger lantbrukaren information om kornas energiförsörjning redan innan några symptom syns på dem. Orsaken kan t ex vara att nykalvade kor inte fått tillräckligt med foder eller att fodret inte innehållit tillräckligt med energi. När kon har energibrist bryter hon ner fett, vilket belastar hennes ämnesomsättning så att hon mår sämre och BHB värdet speglar hur allvarlig energibristen har varit.

Tiden kring kalvning är kon extra känslig

Efter kalvning uppstår en period med energibrist. Det beror på att mjölkavkastningen ökar snabbt, medan foderkonsumtionen inte ökar i samma takt som energibehovet kräver. Hur stor energibristen och påfrestningen blir för korna varierar mellan individer. Den mest kritiska perioden är de första fjorton dagarna efter kalvning och först efter några veckor har foderintaget stigit till en nivå som kan motsvara kons energibehov.

För mer information om Energiförsörjning efter kalvning: https://www.vxa.se/bhb

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Landin, veterinär; hakan.landin@vxa.se

Hans Lindberg, produktionsrådgivare; hans.lindberg@vxa.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Presskontakt

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Relaterat innehåll

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige