Skip to main content

Ett år med digitala satsningar och extraordinära insatser

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 08:36 CET

Vi har stora förväntningar på MinGård® vårt nya, användarvänliga managementverktyg, säger Dorit Greve

2018 gjorde Växa Sverige omfattande digitala satsningar, torkan utmanade hela lantbruksbranschen, och trots detta har Växa Sverige ett positivt årsresultat om 195 000 kronor. Det nya managementsystemet MinGård® är första steg i en digital satsning som på sikt ger både mjölk- och köttproducenter ökad konkurrenskraft.

År 2018 omsatte Växa Sverige 400,3 miljoner kronor vilket är en minskad omsättning med 1,1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultat är -1 337 tusen kronor, ett svagare resultat än tidigare år, vilket främst är en effekt av torkan. Växa Sveriges omfattande IT-satsningar är ett första steg i en långsiktig investering i digitalisering, och påverkar även det resultatet för 2018.

Acceptabla nivåer med tanke på årets utmaningar

Effekterna av torkan har haft stor påverkan på våra kunders produktionsbetingelser och ekonomi, vilket har lett till en direkt effekt på Växa Sveriges affärsverksamhet. Framför allt har affären för semin, avel och produktionsrådgivningen påverkats.

-Försäljningen slutade på acceptabla nivåer utifrån det svåra läget. Växa Sveriges engagerade medarbetare har bidragit starkt till det positiva resultatet, genom att vi haft internt kostnadsfokus och dessutom förflyttat alla våra insatser för att leverera på kundens utmaningar, säger Dorit Greve, vd Växa Sverige.

Växa Sverige har gjort extraordinära insatser under 2018. Som styrelseordförande är jag stolt över den långsiktiga satsning Växa har gjort inom IT. Jag är också stolt över det sätt Växa, med anledning av torkan, drivit frågor för branschen som helhet, säger Marita Wolf, styrelseordförande Växa Sverige. Som medlem och kund i Växa har jag även tydligt märkt av att en stor mängd resurserinom Växa prioriterats förbranschaktiviteter, torkmöten och på framtagning av kunskap som samlats i en digital torkportal.

Långsiktiga satsningar på MinGård® – framtidens managementsystem

Under 2018 har ett helt nytt managementsystem för mjölk- och köttföretagare arbetats fram, samtidigt som utveckling av underliggande system satts igång.

-Inom Växa har vi på mindre än ett år tagit fram MinGård®, för lansering redan i början av 2019.Systemet har tagits emot väl av våra kunder. Vi har stora förväntningar på vårt nya, användarvänliga managementverktyg som vi kommer att fortsätta utveckla under kommande år, avslutar Dorit.

För ytterligare information:

Dorit Greve, Vd Växa Sverige, dorit.greve@vxa.se, telefon 010-471 09 11

Carina Fredriksson, Ekonomichef Växa Sverige, carina.fredriksson@vxa.se, telefon 010-471 09 31

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.