Gå direkt till innehåll
För oss i Växa är det också extra roligt att kunna konstatera att anslutning till Växas Kokontroll® har ett ekonomiskt värde, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen®
För oss i Växa är det också extra roligt att kunna konstatera att anslutning till Växas Kokontroll® har ett ekonomiskt värde, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen®

Pressmeddelande -

Hög avkastning i Kokontrollen® under ett utmanande år

Årsresultatet från Kokontrollen® visar en stabil medelavkastning, men en svag minskning till 10 917 kg ECM. Högst avkastning har besättningar anslutna till Växas Kokontroll®. Medelavkastningen är störst bland besättningar i Kokontrollen

Årskörningen i Kokontrollen är klar och visar en medelavkastning om 10 419 kg mjölk eller 10 917 kg ECM (energikorrigerad mjölk, d v s hänsyn tagen till innehåll av fett och protein). Allra högst avkastning, 10 927 kg ECM, har mjölkföretagare som är medlemmar i Växa och som är anslutna till Kokontrollen.

Medelkoantalet i landets besättningar ökar från fjolårets 97 till årets 99 kor. Koantalet har minskat mer i år än tidigare år och nedgången är 5,5 procent. Minskningen av antalet besättningar är 7,3 procent. Jämför man mjölkleverans så levererar en besättning ansluten till Växas Kokontroll cirka 600 kg mer mjölk per ko och år jämfört med övriga besättningar.

-Kostnadsökningarhar utmanat mjölkföretagarna och i mars, när kostnaderna ökade kraftigt, sjönk mjölkinvägningen. Ett högre mjölkpris och lantbrukarnas arbete och engagemang har dessbättre gjort att avkastningsminskningen inte blev så stor som vi befarade i våras, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen. För oss i Växa är det också extra roligt att kunna konstatera att anslutning till Växas Kokontroll har ett ekonomiskt värde för mjölkföretagarna genom att de får en högre mjölkavkastning än andra producenter.

- De höga foderpriserna har säkert påverkat avkastningen. Många lantbrukare väljer ett foder med lite sämre kvalitet och man har tagit bort fiberfoder på vissa ställen i landet. Jag kan tänka mig att många rådgivare/lantbrukare var snabbare att sänka fodergivorna i takt som mjölkavkastningen sjönk under laktationen. De som inte bundit sitt pris på kraftfoder fick en väldigt kraftig prisstegring i slutet av februari i samband med Rysslands invasion av Ukraina och det kan ha påverkat mjölkavkastningen nedåt. Det tog också ett tag innan mjölkpriserna kom i kapp och kompenserade för de höjda foderpriserna, berättar Kurt Hallberg, produktionsrådgivare på Öland. Nu jobbar vi för att hämta upp avkastningen igen.


SRB och Holstein har ökat även i år

Redan år 2020 passerade Holsteinkornas årsavkastning 11-tons gränsen och mjölkar nu 11 367 kg ECM. SRB-korna passerade även de 10-tons gränsen förra året och mjölkar 10 445 kg ECM. Holstein och SRB är de största raserna även detta kontrollår, och Holsteinkorna är fortfarande flest, med en rasandel på 57,8 procent. SRB har minskat något, till 31,5 procent.

För ytterligare information:

Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen®, jessica.kinnander@vxa.se 073-066 45 67

Tabell 1: Medelavkastning i helårsbesättningar per förening

Förening, kontrollår och avkastning


Förening

2021/2022

2020/2021

2019/2020

Skånesemin

10 801

10 780

10 240

Växa Sverige

10 927

11 029

10 721

Rådgivarna

10 884

10 947

10 497

Riket

10 917

11 009

10 679

Differens sedan föregående år

-92 kg ECM

+ 330 kg ECM

+262 kg ECM


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med drygt 6 000 medlemmar som också är våra kunder. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Presskontakt

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Relaterat innehåll

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige