Gå direkt till innehåll
Djurvälfärd 365 är ett exempel på ett av Växas verkligt efterfrågade projekt. Upplägget är att visa att kor kan ha det bra inne, 365 dagar om året, säger styrelseordförande Magnus Carlman.
Djurvälfärd 365 är ett exempel på ett av Växas verkligt efterfrågade projekt. Upplägget är att visa att kor kan ha det bra inne, 365 dagar om året, säger styrelseordförande Magnus Carlman.

Pressmeddelande -

Lönsamhet på gård i fokus på Växas föreningsstämma

Ett anförande om de nuvarande ekonomiska utmaningarna i branschen inledde föreningsstämman. Den fortsatte med en engagerade diskussionen om behovet av ett lönsamhetsnyckeltal för lantbrukare att sträva mot, likt 11 000 kg ECM som mjölkproducenter haft som mål.

Stämmodagen den 18 maj på Hjortviken Konferens, Hindås startade med inledningsanförande av LRF förbundsordförande Palle Borgström som beskrev de nuvarande ekonomiska utmaningarna, och snabbt ökande kostnaderna i lantbruksbranschen. Efter att stämman öppnats av Växas styrelseordförande Magnus Carlman presenterades branschprojektet ”Djurvälfärd 365” och arbetet med Lönsamhetsrapport Mjölk.

-Diskussionerna vid stämman visar intresset för de projekt Växa arbetar med, inte minst Djurvälfärd 365. Det finns nu en detaljerad plan för hur gå till väga i projektet, där upplägget är att visa att kor kan ha det bra inne, 365 dagar om året, säger Magnus Carlman.

Vd Dorit Greve berättade om Växas kompetensförstärkning och utbildningssatsningar. Representanter från Växas styrelse redogjorde för resultatet av en nyligen genomförd arbetskraftenkät och om Växas nya stipendier till elever på naturbruksgymnasier.

-Arbetskraftsenkäten visar att många lantbrukare vill rekrytera och att de söker arbetskraft som kan både djurhållning och teknik, säger Anna Samuelsson. Växas stipendium är ett sätt för Växa att ha en naturlig kontakt medlantbruksgymnasierna, en kontakt som är utvecklande för båda parter. Dessa aktiviteter ska bidra till mer och ökad kompetens inom vår bransch, och jag ser dem som viktiga delar av Växas hållbarhetsarbete, säger Anna.

Lönsamhet på gårdsnivå – livligaste diskussionsämnet

Stämmans livligaste diskussionsämne var ”Lönsamhet på gårdsnivå” som berörde löneuttag, ägarlön, lönsamhet, målsättningar och möjlighet att ta fram ett lönsamhetsnyckeltal för lantbrukare. Målet är att skapa ett nyckeltal likt mjölkproducenternas 11 000 kg ECM, vilket varit en drivkraft för ökad mjölkproduktion på gårdsnivå och totalt i landet. Arbetet med att ta fram ett mål i form av ett nyckeltal för lantbrukare att sträva mot, fortsätter i dialog med fullmäktige.

Denna punkt knöt väl an till det inledningsanförande som Palle Borgström höll, där han redogjorde för krispaketen för branschen om 3 miljarder, som är ett svar på kostnadsökningarna branschen redovisat för politikerna. Han menade att självförsörjningsgraden och betydelsen av svensk livsmedelsproduktion ska lyftas fram just nu, när politikerna lyssnar.

Växas styrelse

Valberedningens förslag föredrogs av ordförande Pehr Hansson, stämman omvalde till styrelsen enligt valberedningens förslag Anders Ramström-Östra Ämtervik, Anna Samuelsson-Skeppshult och Catarina Bengtsson-Långås samt nyval av Sofia Nilsson-Flaka, Gullringen. Till nya förtroendevalda revisorer valde stämman Håkan Josefsson Reftele och Åke Eriksson Hyltebruk. Till föreningsvalberedningen omvaldes Ewa Lööw-Örebro, Mats Gustafsson-Sollebrunn och Michael Andersson-Ankarsrum.

Konstituerande styrelsemöte

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Carlman till Växas styrelseordförande och Anna Samuelsson valdes till ny vice ordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Carlman, styrelseordförande Växa, magnus.carlman@vxa.se

Anna Samuelsson, vice styrelseordförande Växa, anna.samuelsson@vxa.se

Dorit Greve, vd Växa, dorit.greve@vxa.se

Ämnen

Kategorier


Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med drygt 6 000 medlemmar som också är våra kunder. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kontakter

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Relaterat innehåll

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa

Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige