Gå direkt till innehåll
Vi behöver vara tydliga med vad vi menar med förbättrad konkurrenskraft, så att politiker och myndigheter jobbar med de områden som är viktiga för oss lantbrukare, säger Magnus.
Vi behöver vara tydliga med vad vi menar med förbättrad konkurrenskraft, så att politiker och myndigheter jobbar med de områden som är viktiga för oss lantbrukare, säger Magnus.

Pressmeddelande -

Magnus Carlman ny styrelseordförande för Växa Sverige

Vid det konstituerande styrelsemötet nu på morgonen valdes Magnus Carlman till styrelse-ordförande för Växa Sverige. Till vice ordförande valdes Gustav Kämpe.

Styrelsen som valdes på Växa Sveriges stämma igår valde idag Magnus Carlman till styrelse-ordförande. Magnus ersätter Marita Wolf som haft styrelseposten i åtta år. Till vice ordförande valdes Gustav Kämpe. Magnus har som sitt fokus att förbättra konkurrenskraften för svensk mjölk- och köttproduktion genom både små förbättringar och stora förändringar.

Kunskapsföretagets utveckling fortsätter

Magnus Carlman har suttit i styrelsen sedan fusionen och haft posten som vice ordförande i Växa Sverige sedan 2018, och har på så sätt redan bidragit till att Växa Sverige har den starka position som kunskapsföretaget i branschen.

- Växa har hittills haft en enastående utvecklingstakt och jag vill fortsätta driva den. Vi tror på en ökad mjölk- och köttproduktion där Växas kunskap bidrar med ökad konkurrenskraft genområdgivning och effektiva verktyg. Genom nätverk, och det vi kallar Lantbrukarens röst, kan och vill vi påverka LRF så att områden som förbättrar konkurrenskraften drivs. Det behöver t ex bli enklare att bygga nytt genom en förenklad miljökonsekvensbeskrivning och billigare att bygga genom lägre byggkostnader. Jag menar att vi i branschen kan gå över snabbt till biobränslen om priset är rätt genom att sådana drivmedel inte beskattas och vi minskar klimatpåverkan från lantbruket. Från Växa Sverige sida behöver vi vara tydliga med vad vi menar med förbättrad konkurrenskraft, och vad vi vill ändra på, så att politiker och myndigheter jobbar med de områden som är viktiga för oss lantbrukare, säger Magnus.

Jag tycker det känns både utmanande och spännande att träda in i rollen som styrelseordförande. Vi har de kompetenser vi behöver i styrelsen, och tillsammans kan vi fortsätta driva Växas utveckling med lika högt tempo som hittills och nu även på allvar driva utvecklingen i branschen, säger Magnus.

Vice ordförande Gustav Kämpe

Gustav har arbetat i Växa Sveriges styrelse sedan 2017. Gustav tar i styrelsen ett extra stort ansvar för hållbarhetsfrågorna som i Växa Sveriges strategi kommuniceras både i visionen och i ledstjärnorna.

- Konkurrenskraft i svensk mjölk- och köttproduktion och ett konkurrenskraftigt Växa ser jag som det absolut viktigaste. Vi ska driva på för att förbättra lönsamheten på gårdsnivå – det gör vi genom att fortsätta utveckla Växa. Jag är stolt över den positiva förändring vi gjort inom företaget vad gäller resultatet och de digitala satsningarna inom MinGård®. Det finns många möjligheter i hur vi kan använda uppgifter från kodatabasen framöver och hur samarbetet inom Lantbrukets dataplattform kan bidra till framtida optimering för ökad hållbarhet. Jag vill fortsätta den möjlighetsattityd som vi etablerat inom Växa. Det finns mycket att arbeta med framöver inom Växa och branschen, men vi ska också vara stolta över vår produktion och allt vår produktion faktiskt bidrar med, avslutar Gustav.

Växa Sveriges styrelse: Magnus Carlman ordförande, Gustav Kämpe: vice ordförande

Catarina Bengtsson, Anders Ramström, Johan Svantesson, Per-Johan Svensson, Christina Winblad. Nyvald som styrelseledamot: Anna Samuelsson.

För mer information kontakta:

Ordförande Magnus Carlman: magnus.carlman@vxa.se mobil: 070-352 06 22

Vice ordförande Gustav Kämpe: gustav.kampe@vxa.se mobil: 070-329 74 00


Fakta om Magnus Carlman

Magnus driver lantbruk i Ingelstad, Småland och har med brodern Christer Carlman drivit Orraryds gård sedan 1994. Tillsammans med brodern och Martin Lindqvist driver Magnus även mjölkföretaget Ingelstad Agri. Totalt har gårdarna 600 mjölkkor och 1 500 djur. Båda gårdarnas produktion är konventionell och Orraryd använder mjölkrobot medan Ingelstad har grop. 800 hektar åker och 150 bete brukas. Magnus äger även 450 hektar skog.

Magnus är 51 år, har driftledarutbildning och jobbade i unga år även med bokföringskurser och det som då kallades för 25-öringen. Magnus har styrelseuppdrag i Lantmännen där han för närvarande är vice ordförande i forskningsstiftelsen. Han är även vice ordförande i distriktsrådet i Kronoberg.

Fakta om Gustav Kämpe

Gustav har sedan 2008 drivit gården Torpet Lantbruk, i Karlsborg i Västergötland. Sedan 2015 äger han gården med sin fru Sofia Kämpe och driver gården med fyra anställda. 2016 investerades i ett nytt stall och gården har nu 200 mjölkande kor och 400 djur totalt. Den konventionella mjölk-produktionen drivs med tre robotar. Antalet hektar som brukas är 250 hektar och betesmarken är 70 hektar.

Gustav är 43 år och har en bakgrund som miljöingenjör. Innan han tog över gården jobbade han för Lantmännen under många år bland annat med hållbarhets- och foderfrågor. Förutom posten som vice ordförande i Växa Sverige är Gustav ordförande i en producentring. 

Ämnen


Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Presskontakt

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige