Gå direkt till innehåll
Jag menar att det finns två stora hinder för att mjölk- och köttföretag ska kunna investera och expandera: miljökonsekvensreglerna och beteslagen, säger Magnus Carlman.
Jag menar att det finns två stora hinder för att mjölk- och köttföretag ska kunna investera och expandera: miljökonsekvensreglerna och beteslagen, säger Magnus Carlman.

Pressmeddelande -

Ökad mjölk- och nötköttsproduktion 2020

Redan 2015 formulerade Växa Sverige målet om en ökad svensk mjölk- och nötkötts-produktion – före övrig bransch och före målet om ökad produktion i Livsmedelsstrategin. 2020 ökar mjölkinvägningen med 2,5 procent och nötköttsproduktionen med en procent.

Ett långsiktigt mål för Växa Sverige är en ökad svensk mjölk- och köttproduktion - det har varit en del i Växas strategi sedan 2015. Växa har tillsammans med medlemmarna arbetat med att nå målet då olika gårdar har olika förutsättningar. Under 2020 ökar produktionen av mjölk med 2,5 procent jämfört med 2019 och vissa månader med över fem procent jämfört med samma månad föregående år. Nötköttsproduktionen ökar med en procent i slaktvikt under 2020, men är oförändrad i antalet slaktade djur. Dessutom ökar antalet förprövningar för stallplatser för nötboskap.

-Vi har formulerat målet om en ökad svensk mjölk- och nötköttsproduktion som en ledstjärna i vår strategi, säger Magnus Carlman, styrelseordförande Växa Sverige. Vi har satt mål i form av en KPI för ökad mjölkproduktion på gårdsnivå och vi uppmärksammar gårdar som når sina mål. Vi ser också att antalet förprövningar för nya stallplatser för både mjölk- och dikor ökade med över 25 procent mellan 2019 och 2020. Men i Växa menar vi att investeringsnivån behöver öka ytterligare, framför allt för att kompensera för tidigare års minskningar. Jag menar att Växa måste påtala för politiker och myndigheter att vi i branschen har två stora hinder för att mjölk- och köttföretag ska kunna och våga investera och expandera: miljökonsekvensreglerna och beteslagen, säger Magnus Carlman.

Gårdarna firar sina avkastningsmål

Växa delar ut tårtor för att uppmärksamma mjölkföretagare som når sina avkastningsmål. Växas målsättning börjar på 11 000 kg ECM - dock firas i allt större omfattning gårdar som når nivåerna 12 000, 13 000 och 14 000 kg ECM. När gårdens mål är nått delas det ofta på Växas Facebook-sida med lantbrukarens förklaring till hur resultatet uppnåtts för att inspirera andra lantbrukare.

-Att bli uppmärksammad när man uppnår sina mål är en viktig milstolpe för framgång, säger Dorit Greve, vd Växa. Inom Växa menar vi att det är viktigt att fira måluppfyllelse. Vi hoppas nu att ökningen med 2,5 procent för helåret 2020 är ett trendbrott. Vi vill se en långsiktigt ökad svensk mjölkproduktion och på sikt en ökad självförsörjningsgrad av både mjölk och kött.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlman, styrelseordförande Växa Sverige: magnus.carlman@vxa.se , telefon 070-352 06 22

Dorit Greve, vd Växa Sverige, dorit.greve@vxa.se, telefon 010-471 09 11

Länkar till statistik från Jordbruksverket:

Produktion: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-02-12-animalieproduktion-ars--och-manadsstatistik---202012

Förprövningar: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/andra-sammanstallningar-av-statistik/forprovningsstatistik

Ämnen

Kategorier


Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kontakter

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige