Gå direkt till innehåll
Anslutningsprocenten till Kokontrollen® är forsatt hög och bland våra kunder i Växa Sverige ligger den på 78 procent av korna och 76 procent av gårdarna.
Anslutningsprocenten till Kokontrollen® är forsatt hög och bland våra kunder i Växa Sverige ligger den på 78 procent av korna och 76 procent av gårdarna.

Pressmeddelande -

Rekordhög avkastningsökning under kontrollår 2018/19

Årsresultatet i Kokontrollen® visar att medelavkastningen ligger på rekordhöga 10 417 kg energikorrigerad mjölk. Avkastningsökningen på 271 kg ECM är rekordstor, i synnerhet med tanke på fjolårets torka och besvärliga fodersituation. Medelavkastningen är för första gången över 10 000 kg ECM i alla län i Sverige. Holstein är rasen som ger högst avkastning med 10 790 kg ECM.

-Den totala avkastningsökningen beror sannolikt både på mjölkproducenternas eget arbete på gård och på utfodring med mera spannmål och färdigfoder för att kompensera för utebliven grovfoderskörd 2018. Många mjölkproducenter har också tagit hjälp med foderstatsberäkningar och har kunnat optimera och komplettera sitt grovfoder. Den subventionerade torkrådgivningen har varit till stor nytta för många, säger Ulrika Lundberg, chef för Rådgivning och företagande. 2018 var ett synnerligen utmanande år vad gäller fodertillgång och ett år med stora kostnadsökningar för många producenter.

För första gången ligger alla län över 10 000 kg ECM

För första gången ligger medelavkastningen per län i Sverige över 10 000 kg ECM. Vissa län har stora ökningar där bland annat Västerbotten utmärker sig med en ökning på hela 431 kg. Det gör att Västerbotten ligger på andra plats i Sverige med 10 663 kg ECM. Högst i medelavkastning ligger Halland, med 10 715 kg ECM men flera län har en avkastning som närmar sig dessa nivåer.

-Avkastningsökningen i norra Sverige kunde vi se redan 2017/18, då övriga Sverige inte hade någon ökning. Det är glädjande att den starka utvecklingen i norra Sverige fortsätter, säger Catrine Nelson, avdelningschef Kokontrollen. Områden som utmärker sig vad gäller avkastning är som vanligt även Kalmar och Gotland som ligger på plats tre respektive fyra i år.

Medelkoantalet ökar och närmar sig 120 kor

Störst besättningar finns i Kalmar, Skåne och Halland, där den genomsnittliga besättningsstorleken närmar sig 120 kor. Minst är besättningarna i Jämtland och i Västerbotten där besättningsstorleken i genomsnitt är ungefär hälften så stor som i södra Sverige. Medelbesättningen i Kokontroll har 92,4 kor att jämföra med Danmarks 209 kor per besättning. Se tabell 2.

Holstein är den största rasen i Sverige med nära 58 procent av korna. 33 procent av korna i Sverige är av rasen SRB. Störst minskning i antal kor sker inom rasen SRB. Se tabell 3. Holstein ger i snitt på en avkastning om 10 790 kg ECM medan SRB ger medelavkastningen 9 913 kg ECM.

78 procent av korna är anslutna till Kokontrollen

Anslutningen till Kokontrollen är fortsatt hög med 222 000 kor och 2 548 besättningar för landet som helhet.

-Vi ser en svag minskning i antalet anslutna gårdar och kor. Men anslutningsprocenten bland våra kunder i Växa Sverige ligger på 78 procent av korna och 76 procent av gårdarna. Högst anslutningsprocent till Kokontrollen har faktiskt gårdar med robotsystem, säger Catrine Nelson.

För ytterligare information, kontakta:

Catrine Nelson, Avdelningschef Kokontrollen, catrine.nelson@vxa.se 010-471 09

Ulrika Lundberg, Avdelningschef Rådgivning och företagande, ulrika.lundberg@vxa.se 010-471 05 59

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kontakter

Mette Rehnström

Mette Rehnström

Presskontakt Kommunikationschef 010-471 00 00

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa
Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige