Skip to main content

SimHerd visar ekonomiska effekten i hela besättningen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 08:45 CET

Anki Roth, Avdelningschef avel Växa Sverige, ser stora möjligheter med SimHerd

Genom SimHerd är det möjligt att hitta den optimala kombinationen av könssorterade doser och köttrasdoser och se vilka effekterna blir för hela besättningen. Det är också möjligt att lägga till andelen genomiska tester och få svar på vilken ekonomisk effekt det får. Ytterligare ett användningsområde är en beskrivning av investeringskostnaden för Heatime/SenseTime och att få svar på hur lång tid det tar innan det blir lönsamt. SimHerd används idag i Danmark och i Holland. Från och med 1 mars kommer Växa Sverige att sälja SimHerd till mjölkföretag.

Växa Sveriges avelsrådgivare och Heatime-säljare kan använda SimHerd från januari nästa år, genom ett avtal som nyligen gjorts mellan Växa Sverige och SimHerd A/S. Med SimHerd går det att simulera användningen av könssorterade doser och köttrasdoser och att kominbera dem i besättningen. Simherdmodellen kan också också användas till rådgivning av genomiskt test på besättningsnivå. Gårdens specifika förutsättningar med avseende på områden som fruktsamhet och djurhälsa matas in så att utfallet blir specifikt för den aktuella besättningen.

SimHerd simulerar värdet av att använda specifika tjurar i besättningen

En annan möjlighet är att använda SimHerd för att simulera värdet av specifika tjurar i den enskilda besätttningen. De första testerna visar att SimHerds analyser stämmer bra överens med de ekonomiska värden som används i NTM, i en genomsnittsbesättning. Skillnaden är att SimHerd kan ändra rangordningen av tjurarna.

SimHerd kan användas för att utvärdera värdet av en investering i Heatime/SenseTime

En tredje möjlighet är att använda SimHerd till att beräkna investeringskostnaden på en Heatime/SenseTime-anläggning. SimHerd beräknar värdet av att förbättra fruktsamheten.

När vi lanserar SimHerd får både rådgivare och lantbrukare moderna, tillförlitliga och effektiva vektyg för att optimera avelsarbetet. Äntligen kan vi ge bättre svar på hur stor andel könssorterat, köttras respektive genomiska tester som är lönsamt på gårdsnivå, det är något jag längtat efter, säger Anki Roth, avelsrådgivningschef, Växa Sverige. Jag tror mycket på det här!

Workshops och demonstrationer börjar

Under våren arrangeras workshops och demonstrationer över hela Växa Sveriges område.

För mera information:

Anki Roth, Avdelningschef Avel, Växa Sverige: anki.roth@vxa.se, 010-471 05 02

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy