Skip to main content

Subventionerad rådgivning till torkdrabbade

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2018 13:03 CEST

Växa erbjuder subventionerad rådgivning för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Rådgivningen ska underlätta för lantbruksföretagen att hantera effekterna av torkan, och syftet med rådgivningen är att säkra företagens framtida konkurrenskraft. Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som ”bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter”.

-Genom den subventionerade rådgivningen kan vi bidra till att man får kontroll över sin situation på gårdarna, både på kort och lång sikt. Mjölkproduktionen är extra känslig och vi erbjuder insatser som foderinventeringar och foderstatsberäkningar. För bibehållen produktion på längre sikt är även djurflödesplanering viktig både för mjölk- och köttproduktion. De ekonomiska analyser är ett verktyg för att beräkna utfallet av ökade kostnader och få en prognos på hur det påverkar företaget framöver. Analyserna vi kan göra fungerar för alla produktionsgrenar, säger Emma Olsson Företagsrådgivare, Växa Sverige.

Torkan har lett till stor efterfrågan på rådgivning

Växa Sverige har sedan i somras deltagit i arbetet i den så kallade Högnivågruppen där branschen agerat gemensamt för att identifierat och prioriterat åtgärder. Goda råd och exempel, på hur lantbrukare borde agera under sommarperioden och inför hösten och vintern, har samlats på Växas webbplats under www.vxa.se/foderbrist . Många av Växas rådgivare har kontaktas redan under sommaren för att bistå med råd och rådgivning kring hur lösa den akuta foder- och vattenbristen.

-Den subventionerade rådgivningen är en möjlighet för fler lantbrukare att få tillgång till den kunskap vi har inom Växa Sverige kring hur man bör agera efter torkan. Om effekterna hos lantbrukarna inte åtgärdas nu finns det risk att torkan får riktigt långsiktig ekonomisk påverkan både för enskilda lantbruksföretag och för lantbruksnäringen som helhet. Den subventionerade rådgivningen är därför mycket välkommen, säger Märit Izzo, Affärsområdeschef Rådgivning och företagande, Växa Sverige.

För mera information, kontakta:

Märit Izzo, Affärsområdeschef, Växa Sverige: marit.izzo@vxa.se, telefon: 010-471 01 88

Fredrik von Unge, Utvecklingschef, Växa Sverige: fredrik.vonunge@vxa.se,  telefon: 010-471 06 65


Fakta kring den subventionerade rådgivningen

Avtalstiden är 6 månader och avtalet beräknas starta så snart upphandlingen är avslutad (preliminär avtalsstart 1 oktober 2018). Jordbruksverket betalar 70 procent av rådgivningskostnaden. Lantbruksföretaget ska betala resterande 30 procent direkt till leverantören, som kan få maximalt få 14 000 kr per företag i ersättning från landsbygdsprogrammet.

Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. Definitionen av djurenheter hittar du i Kommissionens förordning (EU) nr 808/2014 bilaga II.

Den debiterbara tiden omfattar konsultation med lantbruksföretaget inklusive förberedelse och efterarbete. Eventuella kostnader för restid och milersättning betalas helt av lantbruksföretagen.

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.