Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Sopbil på vinterväg

Snö och halka - Vafabmiljö riggar för tillfälliga lösningar för mat- och restavfall

Det är problematiskt att hämta mat- och restavfall, främst på landsbygden. Snö och is gör det svårt att komma fram på vägarna med de tunga sopbilarna. Det är jobbigt för kunder som inte får avfallet hämtat, och för chaufförerna. Nu riggar vi för tillfälliga lösningar där kunderna kan åka med sitt mat- och restavfall och inte behöva ha det kvar hemma.
Om vi inte kan hämta är våra rutiner att för

Automatisk debitering när företag besöker återbruken

Automatisk debitering när företag besöker återbruken

Från den 1 mars nästa år kommer företagskunderna debiteras för varje besök. Det sker genom en automatisk avläsning av företagsfordon när de åker in återbruket. Hittills har företag kunnat teckna ett återbrukskort för att besöka återbruken och lämna grovavfall samt farligt avfall.
Många företag använder återbruken utan att teckna ett återbrukskort. Det har en genomlysning av besökare på bland a

Visa mer

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås