Pressmeddelande -

Göteborg lyfts fram som det goda exemplet i Almedalen

Pressmeddelande 110703

 

Göteborg lyfts fram som det goda exemplet i Almedalen

 

Stadens budget för 2012 stöttar sociala företag och upphandling som tar social hänsyn.

- Det finns betydligt större möjligheter att ställa krav på sociala kriterier vid en offentlig upphandling än de flesta politiker och tjänstemän tror, säger Elisabet Mattsson ordförande för de sociala företagen Vägen ut!. På måndag talar hon i Almedalen som det goda exemplet från Göteborg.

 

Arrangörerna, det vill säga Arbetsgivarföreningen KFO, Coompanion, Famna och Skoopi, kommer att presentera ett förslag till skapandet av 50 000 nya jobb genom en politik för ett ökat idéburet företagande.

 Vägen ut!, sociala företag från Göteborg, visar goda exempel på hur man lyckas förena det idéburna med företagande. Näringspolitiker på riksnivå kommer att delta i ett samtal kring deras syn på hur man skapar ett ökat idéburet företagande i Sverige.

Elisabet Mattsson från Vägen ut! kommer att tala om de sociala företagens villkor i dagens Sverige:

- Alla är överens om att sociala företag berikar både samhälle och arbetsmarknad, säger Elisabet Mattsson. Men vi vet av erfarenhet att det alltid saknas stöd till finansiering. För att starta och utveckla sociala företag i dagens Sverige är projektmedlen från europeiska socialfonden en förutsättning. Det är ingen bra lösning, säger Elisabet. Det kommer jag att diskutera men också vad som gjort oss framgångsrika i Göteborg.

Seminarie: 50 000 nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande

Tid: 14.30-16.30

Plats: Almedalen Visby

Nunnegränd 4, Odd Fellows lokaler

Medverkande:

Annie Johansson, ekonomisk talesperson, Centerpartiet. Maria Plass, ledamot i näringsutskottet, Moderaterna. Representant, Socialdemokraterna. Elisabet Mattsson, ordförande, Vägen Ut! kooperativen.

För frågor kontakta:

Elisabet Mattsson, ordförande Vägen ut! kooperativen

Mobil: 0736-99 77 63

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • entreprenör
 • sociala företag
 • socialt företag
 • socialt företagande
 • vägen ut! kooperativen
 • nya jobb
 • arbetsmarknaden
 • arbetsliv
 • socialt ansvar

Regioner

 • Västra Götaland

Företag för en hållbar värld

Vägen ut! kooperativen har 15 sociala företag med en omsättning på 30 Mkr om året. Vi är fler än 90 anställda. Många av oss har gått från bidragstagare till företagare. Över 200 personer deltar i det dagliga arbetet. Våra företag finns på flera håll i landet. De har alla dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.

www.vagenut.coop