Vägvalet har infomationskampanj om trängselskatt på Biskopsgårdens dag

Tid 22 Maj 2010 12:00 – 17:00

Plats Biskopsgårdens Dag, Svarte Mosse Hisingen

Vägvalet har informationskampanj på Biskopsgårdens dag. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Kontakter

Claes Westberg

Presskontakt Partiledare, Vägvalet Partiledare 0721-94 74 04