Pressmeddelande -

Trafikkontorets överklaganden av dispenser gällande dubbdäcksförbud kommer att återtas

Vid det första sammanträdet väckte Vägvalet frågan om det var nödvändigt att Trafikkontoret överklagade godkända dispenser från länsstyrelsen. Idag kan man läsa följande i justerat protokoll från Trafiknämndens sammanträde den 20 januari:

§20 Diarienummer 2225/10

Fråga från Theo Papaioannou (VägV) angående Trafikkontorets överklagande av dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan och Odinsgatan

Trafikdirektör Birgitta Hellgren meddelar att Trafikkontorets överklagande kommer att återtas.

Läs protokollet här.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Ämnen

  • Politik

Vägvalets mål och syfte är att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende infrastruktur men vi kommer även successivt sätta oss in i andra frågor.

Partiet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.

Kontakter

Claes Westberg

Presskontakt Partiledare, Vägvalet Partiledare 0721-94 74 04