Pressmeddelande -

Vägvalet lämnar interpellation om hantering av folkinitiativ i Göteborgs kommun

När GT startade sitt folkinitiativ i augusti 2012 visade det sig att någon information inte hade lagts på Göteborg Stads hemsida trots beslut i kommunfullmäktige. Information om hur man startar folkinitiativ och att kunna följa startade folkinitiativ i Göteborgs kommun är varje medborgares rättighet. Denna service borde tillhandahållas bättre av kommunen.

Det är även en brist att det inte finns en klar och tydlig organisation som hanterar folkinitiativ och ett forum som skapar den länk som är tänkt mellan medborgare och politiker.

Förra året lämnade Vägvalet till Göteborgs kommunfullmäktige en motion om att uppdra Stadskansliet

 • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
 • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
 • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

När motionen behandlades i januari 2012 ansåg majoriteten att den enda punkten som var nödvändig var den första om att informera medborgarna.

Vägvalet ställer följande frågor följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Varför finns ingen information om hur man startar och följer startade folkinitiativ på kommunens hemsida?

Vad gör du för att förbättra denna service till medborgaren som de har rätt till?

Läs hela interpellationen i bifogat dokument eller här

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här

Presskontakt:

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Ämnen

 • Politik

Taggar

 • göteborg
 • göteborg stad
 • kollektivtrafik
 • medfinansiering
 • stoppa trängselskatten
 • trängselskatt
 • trängselskatten
 • vägvalet
 • västlänken
 • västsvenska paketet

Vägvalets mål och syfte är att i första hand att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende trafik och infrastruktur.

Vägvalet ska med parlamentariska metoder driva de frågor som partiet företräder. Partiet ska bilda opinion, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer enligt partiets samhällssyn.

Vägvalet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.

Presskontakt

Claes Westberg

Presskontakt Partiledare, Vägvalet Partiledare 0721-94 74 04

Relaterat material