Gå direkt till innehåll
Vakin flaggar för höjd avfallstaxa i Umeå kommun

Pressmeddelande -

Vakin flaggar för höjd avfallstaxa i Umeå kommun

Vakin lägger fram ett förslag till kommunfullmäktige på att höja avfallstaxan i Umeå kommun med närmare 30 procent.
-Höjningen sker med anledning av ökade drivmedelspriser och ökade kostnader för behandlingskostnader samt utsläppsrätter, säger Per Sundström, renhållningschef vid Vakin.

Höjningen för en villa blir cirka 40 kronor per månad. Det motsvarar en ökning på ungefär 30 procent. Höjningen av avgifterna i Umeå kommun beror på prisökningar i samhället som påverkar kostnaderna för behandling av avfall.
- Majoriteten av kostnadshöjningarna ligger helt och hållet utanför vår kontroll. Under 2022 har priset på drivmedel för sopbilarna ökat med närmare 50 procent. Inför 2023 kommer kostnader för utsläppsrätter att öka med mer än 300 kronor per ton för det avfall som går till förbränning. Dessa kostnadsökningar kan vi inte påverka, säger Per Sundström.

I och med att Vakin inte är ett vinstdrivande företag, finns det inte någon buffert för denna typ av oväntat höga kostnadsökningar.
- Vår avfallshantering bygger på självkostnadsprincipen, där var och en betalar vad det kostar för att samla in och behandla avfall. Där vi alla är med och delar på kostnaderna som uppstår, säger Per Sundström.

Per betonar att när det gäller utsläppsrätter så kan alla bidra till att minska den kostnaden genom att återvinna plastförpackningar.
-Här måste vi alla hjälpas åt för att minska kostnaderna för utsläppsrätter, det gör vi enklast genom att sortera ut och återvinna plastförpackningar från avfallet. Ju mindre plast desto mindre utsläppsrätter behöver vi alla betala för, avslutar Per Sundström.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Det är vi, som på uppdrag av Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner, förser invånarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfall och arbetar för en hållbar utveckling. Vår verksamhet bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Presskontakt

Johan Sjödin

Johan Sjödin

Presskontakt Kommunikatör Press/media, VA-projekt 0705439662
Per Sundström

Per Sundström

Renhållningschef 090-16 14 81

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakin ägs gemensamt av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun.