Skip to main content

​Miljöminister Karolina Skog på besök i Vallastaden: ”Ett imponerande pilotprojekt”

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2017 21:03 CEST

Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog på besök i Vallastaden. Här visas "Infrakulvert Vallastaden" av Tekniska verkens Johan Böök. Foto: Jeppe Gustafsson.

På måndagen besökte miljöminister Karolina Skog Vallastaden.
– Jag ser stadsdelen som ett imponerande pilotprojekt som driver branschens utveckling framåt. Här finns höjd i innovationer, experimentlusta och estetik, kommenterar Karolina Skog.

I oktober kommer regeringen att presentera en stadsutvecklingspolitisk plan, den första som gjorts. Två områden kommer framför allt att lyftas fram i den och i båda fallen finns kopplingar till Vallastaden. Det första området rör luftkvaliteten.

– Vi vill skärpa upp det nationella arbetet med luftkvaliteten, mycket är kopplat till transporter där bilarna är de värsta bovarna. Vallastaden är ett bra exempel på stadsplanering där bilarna får stå tillbaka för gång- och cykeltrafikanter, liksom för kollektivtrafiken.

Det andra området rör klimatanpassning.
– Även här finns bra exempel från Vallastaden med dagvattenlösningar och hur grönskan aktivt används i planeringen som ett sätt att möta klimatförändringarna.

Under besöket fick Karolina Skog en visning av Vallastadens kulvertsystem som väcker stort nationellt och internationellt intresse. All infrastruktur för försörjning av samtliga hus – dricksvattenledningar, fjärrvärme, avlopp, el och fiber samt även en sopsug – ligger i en cirka två kilometer lång kulvert under jord. Det innebär att all inspektion, allt underhåll och all reparation kan ske utan att gator eller mark behöver brytas upp.

– Jag har följt många andra stadsprojekt och sett liknande tankar på planeringsstadiet. Men det unika här är att planerna blivit verklighet, påpekar Karolina Skog.Hon hoppas att kulvertar ska bli en ny standard för branschen och framhåller också poängen med vackrare, lugnare gator och mer grönytor när marken aldrig kommer att behöva brytas upp.

Miljöministern besökte också ett av Vallastadens passivhus med träkonstruktion där en framtidsutställning om tredje generationens tryckta solceller visas på taket. Ett utvecklingsprojekt sprunget ur Linköpings universitet som möjliggör solceller så tunna att ett gram material räcker till en kvadratmeter. Solceller kommer därmed i ännu större utsträckning att kunna integreras i både arkitektur och konst.

Karolina Skog fick också en visning av det prisbelönta aluminiumbeklädda huset House for Mother, där arkitekten ritat en modern bostad till sin mamma.

– Huset sticker ut, det känns verkligen som ett personligt och varmt projekt, kommenterar miljöministern.

Pressmaterial

Pressbilder från ministerns besök:  https://www.flickr.com/photos/vallastaden2017/sets/72157688577629115

Fler pressbilder finns på flickr.com/vallastaden2017/albums

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta: Lovisa Göransdotter eller Karin Henriksson
pressvallastaden@linkoping.se, 072-593 87 69

Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Linköpingsexpo är det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot.

Syftet är att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co. Totalt bygger 40 aktörer bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur i Vallastaden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera