Gå direkt till innehåll

Kontakt

Malin Carlsson

Konsthandläggare
Annika Hellberg

Annika Hellberg

Ekonomichef 08 587 852 12
Susanna Falk

Susanna Falk

Utbildningschef Barn- och ungdomsförvaltningen 08-587 848 18

Lenore Weibull

Kommunantikvarie 08-587 850 72

Elin Ericsson

Projektledare

Anders Dagsberg

Kommunekolog 08-587 851 27

Lovisa Hallin

Projektchef Kristineberg 076-621 63 85

Pontus Lindvall

Producent, REX Animation

Ann-Sophie Holgersson

Myndighetschef 08-587 848 91
David Gyllenstråle

David Gyllenstråle

Socialchef 08-587 856 44
Poa Hellqvist

Poa Hellqvist

Chef för teknik- och fastighetsförvaltning 08-587 851 41

Ann Wahlström

Miljöstrateg 08-587 863 72
Henrik Kelfve

Henrik Kelfve

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 076-641 49 90
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00

Ahmed Al-Breihi

Projektledare Riskful Play-projektet 072-571 67 17

Isa Lindqvist

Kommunantikvarie – fysisk planering 08-587 85 072
Niklas Karlsson

Niklas Karlsson

Projektledare/Exploateringsingenjör

Kimberley Gustavsson

Kulturproducent Skapande Skola 08-587 85361

Magnus Isberg

Näringslivsstrateg Näringsliv 08-587 850 26

Nicole Sundin

Parkingenjör 08-587 851 54
Aina Larsson

Aina Larsson

Projektledare/Planarkitekt 08-587 850 51

Johan Carselind

Chef för Gatu- och parkavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 08-587 849 24

Kaisa Karlsson

Regionkonsult, Stockholms läns 4H 070-441 44 51

Maria Svanberg

Utvecklingsledare för digital samhällsbyggnad 08-587 862 86
Christoffer Hofverberg

Christoffer Hofverberg

Föreståndare fritidsgården Nova 08-587 851 79
Angelique Smith-Eriksson

Angelique Smith-Eriksson

Fritidsledare

Johan Klintberg

Rektor Vallentuna gymnasium

Marie Winbo

Anhörigkonsulent 08-587 854 31
Johanna Harling

Johanna Harling

Chef Kontaktcenter

Johan Skog

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Kristofer Uddén

Mark- och exploateringschef

Ida-Maria Hallberg

Tillgänglighetsstrateg 08-587 851 76

Ann Brundin

Verksamhetschef Vallentuna kommun 08-587 857 35
Petri Peltonen

Petri Peltonen

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltingarna 08-587 853 32
Ylva Mozis

Ylva Mozis

Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna 0735225223

Lars Carlsson

Ordförande (C) Fritidsnämnden 070-288 50 00

Angelique Smith-Eriksson

Fritidsledare 08-587 851 89

Thomas Lindberg

Enhetschef Idrott och Friluftsenheten 08-587 850 00

Ann Brundin

Verksamhetschef/projektledare Vallentuna kommun 08-587 857 35

Mikaela Lundqvist

Marknadskoordinator Sports Club Vallentuna 070-147 59 19

Anna Nicolaisen

SIG-samordnare Sociala insatsgruppen 08 587 861 25

Annika Wegnebring

Idrott- och ungdomsstrateg Idrott- och friluftsenheten 08-857 851 69

Torsten Tummen Scott

Chef för ungdomsenheten Ungdomsenheten 0858785165

Mir Grebäck von Melen

Kommunikatör Kulturföraltningen och Fritidsförvaltningen 08-587 850 37

Thomas Lindberg

Enhetschef Idrott och friluftsenheten 08-587 84999
Jerker Axelsson

Jerker Axelsson

Chef Kulturskolan Vallentuna 08-587 862 60
Parisa Liljestrand

Parisa Liljestrand

Kommunalråd 08 587 850 05
Olle Nordberg

Olle Nordberg

Projektchef Centrala Vallentuna 08-587 848 53

Hans Eklund

Projektledare 08-587 851 45

Cecilia Lindelöf

Integrationssamordnare 08-587 849 09

Jörgen Olofsson

Projektansvarig Bällstaudde Bostadsutveckling AB 070-968 16 65

Anders Nahlbom

Projektchef, Vallentuna kommun 08-587 851 38

Magnus Sjögren

Marknadschef 08-587 850 48

Oscar Rydman

LinkedIn Nordics +46 72 554 36 74

Hamdi Abazi

Filmhandläggare 08-587 853 53
Victor Kilén

Victor Kilén

Kommundirektör 08-587 850 00

Ingela Jansson

Chef Idrott- och friluftsenheten i Vallentuna 08-587 853 40

Charlotta Abrahamsson

Konsthandläggare 08-857 853 57

Anna Lodenius Sjödin

Producent, Kulturskolan Vallentuna 08-587 856 98

Marie Gustavsson

Bibliotekschef 08-587 853 45

Isak Kullman

Bildarkivare 08-587 853 48

Mia Ståhl Broborg

Utställningsproducent 08-587 853 54

Åsa Borglund

Föreningssamordnare 08-587 851 69

Vesna Stanisic

Samordnare Skapande skola, Vallentuna kommun 08- 587 853 61

Charlotta Burlin

kultursekreterare 08-587 853 30

Anders Dahlgren

Kulturchef 08-587 853 65
Pernilla Järveroth

Pernilla Järveroth

Kultur- och fritidschef 08-587 853 31