Pressmeddelande -

Värdebarometern 2015 Västernorrlands län

Pressmeddelande

4 november 2016

Småföretagen i Västernorrland värderas allt högre

Värdet på små- och medelstora företag i Västernorrlands län ökade under 2015 med 7,1 procent, visar Valuations Värdebarometer. Länet hamnar därmed på 11:e plats när värdetillväxten i de olika regionerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 7,1 procent under förra året till totalt 6,4 miljarder kronor.

— Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Västernorrlands län. Ökningen av det samlade värdet under 2015 kan ses som ett mått på länets framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.

Valuations värdebarometer som presenteras för fjärde gången – baseras på årsboksluten från totalt 85 267 svenska små- och medelstora företag. Undersökningen omfattar 1 697 aktiebolag i Västernorrlands län med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Per den sista december 2014 värderades aktiebolagen till sammanlagt 9 813 miljoner kronor. Ett år senare, den sista december 2015, var aktiebolagen värda 10 506 miljoner kronor, en ökning med 7,1 procent.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

När samma undersökning genomfördes förra året hamnade Västernorrlands län på 4:e plats bland länen och tappar nu alltså 7 placeringar. Högst har värdeförändringen varit i Södermanlands län, där den samlade värdeökningen uppgår till 9,4 procent. Lägst värdeutveckling under 2015 har Örebro Län haft. Där minskade småföretagens värde med sammanlagt 0,5 procent.

— I Stockholm med omnejd är värdeuppgången påtaglig och i Svealand är bilden generellt positiv säger Tomas Hjelström. Däremot är utvecklingen i Götaland svag och i Norrland mycket varierande. Det är också värt att notera att utdelningarna ökar kraftigt med 8 procent, medan rörelseresultaten bara ökar med 2 procent. Vidare minskar investeringarna vilket kanske är ett tecken på att företagen känner en viss oro inför framtiden avslutar Tomas Hjelström.

Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits fram.

Vi använder EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422) dvs bolag med en nettoomsättning över 250 000 kronor men under 92 miljoner kronor (10 milj. euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.

Se listan med Sveriges samtliga kommuner och län här.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Hjelström, chefsanalytiker, Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, 070-324 99 93.

tomas.hjelstrom@valuation.se

Valuation Företagsvärderingar är specialiserat på värderingar av små- och medelstora bolag. Företaget grundades 2007 och är idag marknadsledande i Sverige. Genom att använda ny metodik och utnyttja kostnadseffektiva processer kan Valuation erbjuda högkvalificerade tjänster som är prismässigt anpassade till det mindre och medelstora företaget. Förutom värderingar tillhandahåller företaget bland annat konkurrentrapporter och analyser som kan bidra till att öka värdet i ett bolag. En ny tjänst Valuation Värdebarometer, visar hur de svenska små- och medelstora företagen utvecklas över tid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Valuation erbjuder också kostnadsfria tjänster under varumärket guldbolag.se. Mer än 6 000 små- och medelstora företag anlitar Valuation varje år.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomipolitik

Kategorier

  • värdebarometern 2015

Regioner

  • Västernorrland

Valuation Företagsvärderingar är specialiserat på värderingar av små- och medelstora bolag. Företaget grundades 2007 och är idag marknadsledande i Sverige. Genom att använda ny metodik och utnyttja kostnadseffektiva processer kan Valuation erbjuda högkvalificerade tjänster som är prismässigt anpassade till det mindre och medelstora företaget. 

Förutom värderingar tillhandahåller företaget bland annat konkurrentrapporter och analyser som kan bidra till att öka värdet i ett bolag. En ny tjänst Valuation Värdebarometer, visar hur de svenska små- och medelstora företagen utvecklas över tid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Valuation erbjuder också kostnadsfria tjänster under varumärket guldbolag.se. Mer än 6 000 små- och medelstora företag anlitar Valuation varje år.

Besök gärna vår hemsida valuation.se

Presskontakt

Tomas Hjelström

Presskontakt Chefsanalytiker Företagsvärdering 070-324 99 93