Pressmeddelande -

FN-KONFERENS i BIOSFÄROMRÅDET

FN-KONFERENS i BIOSFÄROMRÅDET

Under 4-8 Juli kommer en internationell FN-konferens gå av stapeln i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle på Lundsbrunns kurort.  Konferensen arrangeras av Biosfärområdet tillsammans med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket.
Konferensen heter EuroMAB 2011, Sharing Sustainable Futures. Den riktar sig mot Biosfärområden i Europa, Ryssland och Nordamerika. Konferensen genomförs vartannat år och för första gången hålls den i Sverige.
Bland deltagarna i konferensen finns de som arbetar med biosfärområden, myndigheter samt delegationer från Unesco. Under veckan genomförs seminarier, utställningar och workshops med olika exkursioner runt om i området.
Under 6-7 juli, då workshoppar och mässan genomförs, vänder sig konferensen till en bredare publik och det är möjligt för allmänheten att delta. Workshoparna berör ämnen som planering, kulturhistoria, turism, miljödriven affärsutveckling, naturvård, friluftsliv, och konfliktfyllda naturresursfrågor. Mässan har utställare som visar goda exempel på hur det går att arbeta med hållbar utveckling inom olika områden.

Mer information om konferensen: www.euromab2011.se

Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2005 utvecklats för att bli ett modellområde för hållbar utveckling i världen, ett Biosfärområde. Den 2 juni 2010 fattade Unesco MAB-ICC beslutet att utse Vänerskärgården med Kinnekulle till biosfärområde. Det som så länge varit resans mål utgör nu förutsättningen för det framtida arbetet.

Mer information om Vänerskärgården med Kinnekulle: www.vanerkulle.se

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Thorell, konferensproducent, 0501-39 31 96
maria.thorell@vanerkulle.se

Johanna MacTaggart, Koordinator Vänerskärgården med Kinnekulle samt MAB-koordinator, 0501-39 31 93, 070-660 05 07
johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Göran Blom, ordförande MAB-kommittén, 08-698 17 11
goran.blom@naturvardsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle -modellområde för hållbar utveckling.

Relaterat innehåll