Gå direkt till innehåll
Bilden visar tomatodling i Vänersborgs kommun
Bilden visar tomatodling i Vänersborgs kommun

Pressmeddelande -

Företagare i Vänersborg är nöjdare - för tredje året i rad

Företagen i Vänersborg är nöjda med kommunens service. Det visar en servicemätning gjord av Sveriges kommuner och regioner. Vänersborg ökar för tredje året i rad.

Mätningen sker i enkätform eller med telefonsamtal med de företagare som varit i kontakt med kommunen under det gångna året och bygger på hur företagen tycker att service och bemötandet varit. Ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) kommer då fram, där 100 är högst, snittet i Sverige är 74. Det är sex områden som mäts: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandskydd.

Vänersborgs kommun har ökat NKI från 71 (2018), 73 (2019) till 74 (2020) och hamnar på plats 90 bland Sveriges kommuner.

Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs kommun är glad över att svarsfrekvensen är fortsatt hög och att många engagerar sig.

-Vi jämför oss såklart med andra kommuner för lära oss kring hur de arbetar framgångsrikt. Men för oss är jämförelsen med oss själva viktig, för att följa den utveckling vi åstadkommer. Det är en viktig indikator för kvalitetsmätning och vår ambition är att Vänersborg ska ligga över riksgenomsnittet. Genom att erbjuda bra service till våra företagare lever vi upp till mottot att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jill.

Miljö och livsmedel ökar mest

Det område som ökat mest är miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll där vi får högst resultat i nöjdhet med bemötandet och attityden.

-Det är något som vi arbetat med frekvent på avdelningen under året och något vi inom personalen talar om återkommande, säger David Tengberg, miljö- och hälsoskyddschef.

-Vi längtar efter de personliga mötena igen med företagarna där man kan träffas i fysisk form, säger Eddie Sandin t.f. chef för miljö- och byggnadsförvaltningen och Jill Stor, näringslivschef, instämmer till fullo.

Inom brandskydd ligger Vänersborg redan sedan tidigare högt men har lyckats höja sig ännu mer från 85 under 2019 till 88 för 2020.

Sammanfattning

Vänersborg fått ett sammanlagt NKI på 74. Ett värde mellan 70 och 80 räknas som högt.

Nedan är de områden som finns med i mätningen. Siffrorna inom parentes är för 2019.

Bygg, 65 (67)
Mark, 68 (-)
Miljö, 80 (72)
Livsmedel, 78 (71)
Servering, 60 (90)
Brand, 88 (85)

Här finns undersökningen: 
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html

För mer information, kontakta näringslivschef Jill Stor på telefon: 0521-72 13 63 eller epost: jill.stor@vanersborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Viktoria Unosson

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige