Pressmeddelande -

Vänersborgs kommuns kulturpristagare och kulturstipendiat är utsedda

Grattis till Björn Hård af Segerstad och Ida Wadenbrandt som tilldelas årets kulturpris respektive kulturstipendium av kultur- och fritidsnämnden i Vänersborgs kommun.

Kulturpriset

En enig nämnd tilldelar körledaren Björn Hård af Segerstad årets kulturpris. Priset består, förutom äran, av ett diplom och en bronsstatyett skapad av Vänersborgskonstnären Yvonne Swahn.
Björn Hård af Segerstad blir den tionde pristagaren i ordningen som får ta emot denna statyett, vilken är den sista i upplagan.

Motivering för kulturpriset

Björn Hård af Segerstad, körledare för Björnligan och Par Bricoles manskör, nomineras mot bakgrund av de mångåriga och omfattande ideella insatser han genomfört för att stärka och utveckla kulturlivet i Vänersborg. Genom ett sällan skådat personligt engagemang i kombination med en stor musikalisk talang och en omutbar kvalitetsmedvetenhet har Björn Hård af Segerstad stärkt Vänersborg som kulturstad för såväl en talrik publik som för engagerade utövare.

Kulturstipendiet

Gällande kulturstipendium valde nämnden att premiera Ida Wadenbrandt som är violinist. Stipendiaten får ett diplom och 16 000 SEK.

Motivering för kulturstipendiet

Ida Wadenbrandt får Vänersborgs kommuns kulturstipendium för att kunna utveckla sig som musiker och kunna delge sin musik och konstnärliga uttryck till människor runt om i världen. Det är hennes fulla övertygelse att musik och kultur bildar band mellan människor och länder och i dagens samhälle är kulturen viktigare än någonsin.

Vänersborgs kommuns kulturstipendium vill hon använda till att fortsätta studera och utbilda sig för olika professorer runt om i världen bland annat i Moskva.

Prisceremoni

Såväl pris som stipendium delas ut 6 juni 2022 tillsammans med 2022 års pristagare/stipendiat.

Kontakt

För mer information kontakta utvecklingsledare Marie-Louise Olers.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • kultur och fritid

Regioner

  • Västra Götaland


Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Kontakter

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12