Inbjudan till pressträff

Tid 6 November 2008 13:00 – 14:00

Plats Kulturmagasinet i Sundsvall Lokal: Nordstiernan Medverkande: vänsterpartiets riksdagsledamöter Kalle Larsson, LiseLotte Olsson, Marianne Berg och Torbjörn Björlund Kontakt: Kalle Larsson (v), riksdagsledamot, 070 - 343 96 74

Vänsterpartiet presenterar en ny rapport som visar effekterna av regeringens försämringar i sjuk – och arbetslöshetsförsäkringen, och föreslår förbättringar som kan öka tryggheten. Västernorrlands län har ett högt ohälsotal jämfört med andra län i Sverige. Därför har länet drabbats hårt. Flera tusen personer riskerar att bli utförsäkrade redan 2010 till följd av de nya reglerna.

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64