Pressinbjudan: Varför blir barnen apatiska?

Tid 11 Maj 2006 14:00 – 14:00

Plats Riksdagens ledamotshus, sal L4-17

Seminarium om vilka förklaringar som finns till de apatiska barnens insjuknande och till varför vissa av dem blir friska. Regeringen tillsatte 2004 en nationell samordnare med uppdrag att finna orsakerna till det livshotande s.k. apatiska tillstånd som drabbat hundratals barn i den svenska asylprocessen. Den 2 maj i år kom den nationella samordnarens rapport (SOU 2006:49). Vänsterpartiet och miljöpartiet bjuder med anledning av detta in samtliga riksdagens ledamöter och tjänstemän till ett seminarium för att diskutera rapportens slutsatser. Fyra experter ger sina synpunkter utifrån sina respektive erfarenheter. Inledare är Henry Ascher, docent i barnmedicin, Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin, Göran Bodegård, överläkare och barnpsykiater och Göran Roth, överläkare och psykiater. Därefter diskussion. Tid: 11 maj kl 14.00 - 16.00 Plats: Riksdagens ledamotshus, sal L4-17 För mer information: Kalle Larsson, riksdagsledamot (v), tel. 070-343 96 74 Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp), tel. 070-274 00 82

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64

Relaterat innehåll