Var tog den svenska socialpolitiken vägen?

Tid 12 Maj 2006 09:00 – 09:00

Plats Riksdagens ledamotshus, sal L4-17

Vänsterpartiets socialutskottsgrupp i riksdagen arrangerar socialpolitisk konferens. Det blir breda diskussioner med bland andra Ingrid Burman (v), ordf riksdagens socialutskott, Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier och professor i sociologi vid Stockholms universitet och Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare Rädda Barnen. Tid: 12 maj klockan 09.00 - 16.00 Plats: Riksdagens ledamotshus, sal L4-17 Arrangör: Vänsterpartiets socialutskottsgrupp i riksdagen. Fullständigt program nedan. Välkomna! För mer information: Kristoffer Housset, politisk sekreterare (v) riksdagskansliet, tel. 070-454 73 06 Ingrid Burman (v), ordf socialutskottet, tel. 070-343 95 87 Program för socialpolitisk konferens 12 maj 09.00 ? 09.30 Registrering och fika 09.30 ? 09.45 Inledning.Var tog den svenska socialpolitiken vägen? Ingrid Burman Ordf. Riksdagens socialutskott (v) 09.45 ? 10.30 Bortom välfärdsbokslutet för 1990-talet Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier och professor i sociologi vid Stockholms universitet 10.30 ? 10.55 Välfärdstjänsternas ofärd ? arbetsmiljön, vårdarbetarna och politikerna inom äldreomsorgen Rolf Å Gustavsson, professor på mälardalens högskola 10.55 ? 11.05 Paus 11.05 ? 11.20 Socialarbetare 2006. Varför är ni så tysta? Yvonne Ahlström, ombudsman på SKTF med ansvar för sociala frågor 11.20? 11.35 Knapphetens boningar Torbjörn Hjort, lektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete och vårdvetenskap (IVOSA) Växjö universitet 11.35 ? 12.00 När samhället sviker barn som far illa ? om barnfattigdom och barn i andra svåra situationer Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare Rädda Barnen 12.00 ? 13.00 Lunch 13.00 ? 13.30 Kommunal aktiveringspolitk: reflektioner från en studie av den praktiska implementeringen Katarina H. Thorén, doktorand i socialt arbete på IVOSA Växjö universitet 13.30 ? 13.45 Social ekonomi och brukarkooperativ Maria Fregidou-Malama, Universitetslektor, Agr dr, företagsekonomi vid högskolan i Gävle. 13.45 ?14.00 Sociala kooperativ i praktiken Lelle Karlsson, verkställande eldsjäl på Idésmedjan/arbetskooperativ i Hävla 14.00 ?14.30 Den motsägelsefulla hemlöshetspolitiken Ingrid Sahlin, professor vid institutionen för socialt arbete i Göteborg 14.30 ?14.45 "Steget före" ett projekt från Hässelby-Vällingby stadsdel Irma Nurmi och Malin Sanselius 14.45 ? 15.15 Kaffe 15.15 ? 16.00 Avslutande paneldiskussion Moderator Ingrid Burman

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64

Relaterat innehåll