Pressmeddelande -

Amineh Kakabaveh (v): Förbjud tvångs- och barnäktenskap!

Enligt FN:s kvinnokonvention artikel 16 har alla "lika rätt att ingå äktenskap och lika rätt att fritt välja make och att ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivande". Men tyvärr verkar inte denna rättighetr gälla alla barn. Erfarenheter visar att tvångsäktenskap gällande barn under18 år är ett vanligt förekommande fenomen såväl i Sveriges som i andra delar av världen.

- Sommarlovet är en skräckscen för många tonåringar. Själv har jag blivit kontaktad av flera oroliga socialarbetare och ungdomar innan sommarlovet. Flera ungdomar och vuxna kvinnor istället för vittnar om hur de har gifts bort mot sin vilja. För flickorna är situationen mycket värre eftersom det räcker med att hon har blivit bortlovad till en man. Ofta vågar hon inte berätta vad som hänt för kuratorn i skolan eller för någon annan myndighet på grund av risken för rykten från omgivningen och släkten, säger Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

2004 trädde lagändringar som syftar till att förbättra skyddet för enskilda mot påtvingade och för tidiga äktenskap i kraft. Dessvärre kvarstår problemet med att flickor gifts bort mot sin vilja trots ändringarna i lagen. Fortfarande är det möjligt att ingå äktenskap före 18 års ålder om det finns särskilda skäl till det (2 kap. 1 § ÄktB).

- Ett stort problem är att skattemyndigheten vid folkbokföringen inte på eget initiativ utreder om ett äktenskap som ingåtts utomlands kan ha ingåtts under tvång och hot . Det är med andra ord mycket svårt för de svenska myndigheterna att upptäcka att ett utländskt äktenskap är ett tvångsäktenskap så länge kvinnan inte själv vågar berätta det. Med anledning av det vill jag nu veta vad justiteministern, Beatrice Ask göra för att skydda minderåriga ungdomar särskilt flickor från tvångsäktenskap och på vilket sätt ministern vill förbättra stödet till de ungdomar särskilt flickor som utsatts för tvångsäktenskap eller riskerar att giftas bort mot sin vilja, avslutar Kakabaveh.

För mer information, kontakta:

Amineh Kakabaveh, 076130 1236

Vänsterpartiets presstjänst, 070620 0064

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Presskontakt

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64