Pressmeddelande -

Arbetet mot trafficking är alla mäns ansvar

Nordiska rådet håller för närvarande session i den svenska riksdagshuset och idag debatterades bl a jämställdhet. I Sveriges riksdag har det bildats ett manligt nätverk för riksdagsledamöter som vill motverka människohandel för sexuellt utnyttjande. En av upphovsmännen, Lennart Gustavsson, vänsterpartist och medlem av Vänstersocialistiska Gröna Gruppen i Nordiska Rådet, hänvisade i dagens debatt till detta nätverk och uppmanade samtliga män i övriga nordiska parlamentariska församlingar att ta liknande initiativ. Nordiska Rådet har vid flera tillfällen anordnat seminarier om sexuellt utnyttjande och enstämmigt fördömt all s.k trafficking. - Vi borde gå ett steg längre och som män ta ett särskilt ansvar. Det är ju ändå tack vare att det finns män som köpare som hela denna könshandel är möjlig, sade Lennart Gustavsson. Därför hoppas han nu på en uppslutning även bland männen i det övriga Norden. - Männens aktiva medverkan är nödvändig om vi på allvar ska kunna motverka det oerhörda elände som denna handel för med sig, något som borde vara varje människas självklara ansvar! sade Lennart Gustavsson. Hans anförande möttes med starka applåder från alla håll i auditoriet. Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64