Pressmeddelande -

Arbetsgivarna måste ta krafttag mot diskrimineringen!

Lars Ohly (v): - Det är hög tid att arbetsgivarna tar ansvar för diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden, kommenterar vänsterpartiets partiledare, Lars Ohly resultatet av den undersökning som publicerades i Dagens Nyheter idag 6 september. I undersökningen har fyra personer, två med svenska och två med utländska namn sökt samma arbeten. Genomgående har de två sökande med utländska namn avvisats som sökande, medan de med svenska välkomnats att komma in med en ansökan. - Det är ingen överraskning att personer med utländsk bakgrund missgynnas i arbetslivet, men resultatet av den här rundringningen ger en mycket konkret och skrämmande bild av de attityder som möter arbetssökande med utländsk bakgrund, säger Lars Ohly. Vänsterpartiet kämpar för såväl förstärkningar av diskrimineringslagstiftningen som ökade anslag till Diskrimineringsombudsmannen. - Självklart har vi politiker ett stort ansvar för att bekämpa rasism och diskriminering, men för att det ska bli meningsfullt att jobba med lagstiftningen, måste också de berörda parterna ta sitt ansvar. Det är orimligt att de enskilda som utsätts för diskriminering ska bära hela ansvaret för att driva den här frågan framåt via anmälningar och processer. Det är hög tid att arbetsgivarnas organisationer sätter in ordentliga insatser för att sätta press på sina medlemmar att faktiskt leva upp till lagens krav, avslutar Ohly. För mer information, kontakta: Hediye Güzel, Lars Ohlys pressekreterare Tel. 070 306 66 03

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64