Pressmeddelande -

Barn och ungdomar har rätt till näringsrik kost i skolan

Rossana Dinamarca (v), skolpolitisk talesperson, presenterade idag en ny satsning på skolmaten och skolköken.

- Det är resursslöseri när personal i skolköken fungerar som uppvärmare av mat, trots att det finns intresse av att laga maten. Samma sak gäller de skolkök som bara används för uppvärmning när de står rustade för att klara matlagning på plats, säger Rossana Dinamarca (v), skolpolitisk talesperson.

- Barn och ungdomar har rätt till näringsrik kost i skolan. Vid upphandling av mattjänster och avtal borde urvalskriterierna även omfatta näringsmässig kvalitet. Det ska väga minst lika tungt som ekonomiska faktorer.

- Vi vill undersöka om Livsmedelsverkets kostråd kan kopplas till skollagen. Då blir det inte bara enskilda kommuners ansvar att våra barn och ungdomar får näringsrik mat i skolan, säger Rossana Dinamarca.

Samtliga förslag finns i bifogad fil.

För ytterligare information:
Rossana Dinamarca (v), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, 070 - 254 24 15
Vänsterparteits presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64