Pressmeddelande -

EU blundar för folkrättsliga övergrepp

- Det hedrar den svenska regeringen att den inom EU drivit linjen att motsätta sig ett fiskeriavtal mellan Marocko och EU som inkluderar Västsaharas fiskevatten. Det hedrar Sverige att vi motsatt oss ett avtal mellan Marocko och EU som är så uppenbart är folkrättvidrigt, förklarar Alice Åström, vänsterpartist och medlem av riksdagens utrikesutskott. Den internationella domstolen i Haag fastslog 1975 att det västsahariska folket, efter det att dess tid som spansk koloni upphört, hade rätt till nationellt självbestämmande. Denna rättighet förvägrades dock det västsahariska folket. Landet ockuperades istället av grannlandet Marocko. En kamp för frigörelse inleddes av befrielserörelsen Polisario. 1997 kom Polisario i Houston - under överinseende av Kofi Annans särskilda sändebud James Baker - överens med Marocko om att inleda en process att genom folkröstning avgöra Västsaharas framtid. Marocko har sedan dess saboterat varje försök att få till stånd en sådan process. Polisario har däremot gjort en lång rad eftergifter sedan avtalet ingicks i Houston. Under senare tid har även situationen när det gäller mänskliga rättigheter allvarligt försämrats i de ockuperade delarna av Västsahara. - Det är sedan flera år tydligt att Marocko inte avser att hålla några överenskommelser utan tänker fortsätta sin illegala ockupation av Västsahara. Marocko struntar FN och EU-länderna struntar i sin tur fullkomligt i folkrätten. Det finns få beslut som i juridiskt och moraliskt avseende så solklart bryter mot folkrätten som detta. EU intar en nonchalant hållning till såväl folkrätten som Förenta Nationerna. Kolonialistisk girighet har gått före folkrätt och mänskliga rättigheter, förklarar Alice Åström. För vidare information: Alice Åström, 070-530 42 91 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64