Pressmeddelande -

Finanspolitiska rådet lägger förslag i linje med Vänsterpartiet

Idag lämnade Finanspolitiska rådet över sin rapport Svensk finanspolitik till regeringen. I rapporten diskuteras behovet av att även staten börjar skilja på driftskostnader och investeringar. Det ligger i linje med Vänsterpartiets förslag.

- Det här går i precis samma riktning som den investeringsbudget Vänsterpartiet föreslagit, säger Ulla Andersson, vänsterpartiets ekonomiska talesperson. Vi hoppas förstås att Anders Borg börjar lyssna nu när regeringens eget finanspolitiska råd väcker frågan.

Problemet idag är att de finanspolitiska ramverken osynliggör skillnaden mellan driftskostnader och investeringar. Vänsterpartiet har i sitt alternativ till regeringens vårbudget föreslagit en ändring i budgetlagen till förmån för en investeringsbudget.

- Sedan tidigare har också Svenskt näringsliv gett stöd för de här tankegångarna. Även kommunalpolitiker tycker ofta att det är en självklarhet. Investeringsbudgetar är ju trots allt redan praxis både i företagen och i kommunerna. Därför är vi egentligen inte förvånade att regeringens eget tillsatta finanspolitiska råd är inne på samma spår, säger Ulla Andersson.

- Sverige behöver göra stora offentliga investeringar idag, för att undvika stora samhällsekonomiska kostnader i framtiden. Det gäller bland annat järnväg, bostäder, välfärdstjänster och energiomställning, säger Ulla Andersson.

För ytterligare information:

Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet, 070 - 237 99 91

Maria Almström, pressekreterare, 0708 - 31 45 43

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64