Pressmeddelande -

Fler och billigare tåg till Arlanda - vi är beredda att köra över regeringen

Arlandabanan drivs idag av ett privat företag som har fått kritik både för höga priser på Arlanda Express, skatteplanering och att hålla andra möjliga konkurrenter borta från järnvägen till Arlanda. Under lång tid har Vänsterpartiet drivit att staten ska använda den optionsrätt som finns att ta över driften av banan. Idag har det framkommit att det förslaget eller krav på en omförhandling av avtalet kan få majoritet i riksdagen. 

- Det är orimligt att järnvägen till Arlanda inte ska användas till sin fulla kapacitet. Idag är priserna för höga på Arlanda Express samtidigt som allt för få pendeltåg och fjärrtåg stannar på flygplatsen. Med lägre priser och fler turer skulle både resenärer och anställda på flygplatsen erbjudas ett prisvärt, bekvämt och miljövänligt alternativ för resor till och från Arlanda. Resandet med tåg skulle kunna öka kraftigt vilket gör att Arlanda enklare skulle kunna klara de utsläppsmål som man idag riskerar att spräcka, menar Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ersättare i riksdagens trafikutskott. 

- Vi kommer nu att söka ett gemensamt agerande i frågan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riksdagen för att tvinga regeringen att agera. Det är inte rimligt att ett privat företags vinstintresse ställs över vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och bra för miljön, menar Sjöstedt. 

för mer information ring Jonas Sjöstedt 070-554 15 21 

För mer information:
Jonas Sjöstedt (v): 070-554 15 21
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64