Pressmeddelande -

Förläng lärarutbildningen för en stärkt forskning

Regeringens forskningsproposition satsar inte tillräckligt på lärarutbildningen. Och vänsterpartiet vill ha en fri forskning som varken styrs av politiska eller kommersiella intressen. Det säger Amineh Kakabaveh (v), riksdagsleamot i utbildningsutskottet, med anledning av vänsterpartiets motion som lämnas in idag.

- Vänsterpartiet vill förlänga lärarutbildningen till 240 poäng för undervisning av de yngre barnen och eleverna. Det skulle innebära fördelar som ökad flexibilitet, bättre möjligheter till internationellt utbyte, höjd kvalitet i utbildningen, stärkt forskningsanknytning och bättre kunskaper för de yngre barnen och eleverna, säger Amineh Kakabaveh (v), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

- Med regeringens forskningspolitik får den humanistiska utbildningen stryka på foten. Vänsterpartiet satsar på det. Vi tycker att historia, litteratur och andra humanistiska ämnen bör få ett ökat utrymme, säger Amineh Kakabaveh.

I motionen på regeringens forskningsproposition framhåller Vänsterpartiet vikten av en fri forskning som varken styrs av politiska eller kommersiella intressen, och motsätter sig därmed regeringens förslag till ändring av högskolelagen om att forskningsresultat ska kommersialiseras.

För mer information:
Amineh Kakabaveh (v), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, 076 - 130 12 36
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64