Pressmeddelande -

FRA – fler fel gör inte mer rätt

Idag justerades Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU3 om signalspaning. Förslagen innebär flera förbättringar i lagstiftningen, men det saknas fortfarande ett nödvändigt helhetsgrepp. Sedan signalspaningslagen antogs i september 2008 har man lyckats peta in nästan fyrtio förändringar. Detta utan att en enda ordentlig utredning gjorts om dessa förslag. Det måste vara rekord i den svenska lagstiftningens historia. Det går inte att lappa och laga när flera viktiga frågor fortfarande är olösta. Regeringen måste inse att FRA-lagen inte går att rädda genom att enbart bygga på olika kontrollfunktioner. Det enda rätta är att riva upp lagen och börja om från början. S, V & MP föreslog därför gemensamt att riksdagen skulle avslå propositionen med två olika reservationer.

Första reservationen:

  • Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) yrkande 1 och avslår proposition 2008/09:201.

Andra reservationen:

  • Riksdagen beslutar att upphäva 1. lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 2. 6 kap. 19 a § och 6 kap. 21 § 3 i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 3. 2 § andra stycket andra meningen i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet med ikraftträdande den 1 december 2009 och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om att omedelbart tillsätta en parlamentarisk utredning om utformningen av en ny lagstiftning om signalspaning.

- Det här är skarpa yrkanden om att riva upp lagstiftningen, inte tillkännagivanden, säger Alice Åström (v), vice partiledare.

- Vänsterpartiet kommer aldrig att svika i frågor gällande integritet, det är ett löfte. Jag hoppas att engagemanget i dessa frågor fortsätter att vara stort bland allmänheten. Det är en förutsättning för att vi ska vinna den här striden, fortsätter Alice Åström (v).

- Tydligare än så kan inte Vänsterpartiets inställning till FRA vara. Riv upp, gör om, gör rätt, avslutar Alice Åström (v), vice partiledare.

För mer information:
Alice Åström (V), vice partiledare, 070 - 530 42 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64