Pressmeddelande -

Inför verklig valfrihet för äldre

Idag debatterar och röstar riksdagen om lagen om valfrihetssystem (LOV), som innebär en privatisering av äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdstjänster. Regeringens reform handlar mest om att stimulera utvecklingen av vinstdrivande företag inom omsorgen. Verklig valfrihet handlar om något helt annat, menar vänsterpartiet.

- Lagen om valfrihetssystem är främst en reform för företagen, säger Eva Olofsson (v), riksdagsledamot i socialutskottet. Därför säger vänsterpartiet nej till den och driver istället på för verklig valfrihet, som för oss innebär en flexibel äldreomsorg där den äldre tillsammans med vårdbiträden och undersköterskor har stor frihet att bestämma över hur tiden ska användas.

- Om jag har hemtjänst handlar det om att kunna påverka vem som hjälper mig, när hjälpen kommer och vad jag får hjälp med. Vill jag i stället för den beviljade promenaden ha hjälp med att baka sockerkaka och bjuda hem några vänner så ska jag få det, säger Eva Olofsson.

På några håll i landet har man provat modeller för verklig valfrihet. I Falun har man exempelvis möjlighet att själv bestämma om städningen kan vänta till nästa vecka eftersom det är fint väder och man vill ta en promenad istället. På ett äldreboende i Eslöv styr de boende själva över aktiviteterna ett par timmar i veckan.

- Självklart ska man ha rätt att välja vilken boendeform som passar bäst och på vilket äldreboende man vill bo. Men med de stora omsorgs- och vårdbehov som äldre personer har när de beviljas plats på äldreboende så är det ytterst få som kan tänka sig att flytta till ett annat boende om de är missnöjda. Alltså fungerar det inte att se de äldre som kunder på en fri marknad där det finns bra och dåliga alternativ, säger Eva Olofsson (v).

För ytterligare information:
Eva Olofsson (v), riksdagsledamot i socialutskottet, 070 - 317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64