Pressmeddelande -

Ingrid Burman (v): Handlingsplan för äldreomsorg viktig jämställdhetssatsning

Det går en skiljelinje mellan oss som anser att alla, oavsett plånbok, ska ha tillgång till den generella omsorgen och de som vill rikta resurser till att subventionera individer som har möjlighet att köpa privata tjänster. Det sa Ingrid Burman (v) ordförande i riksdagens socialutskott i dagens debatt om den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen. Burman framhåller att den nationella handlingsplanen är en viktig jämställdhetspolitisk satsning. - Majoriteten inom äldreomsorgen är kvinnor – som brukare, personal och anhörigvårdare. Det är också lätt att konstatera att när anhöriga vårdar sina anhöriga så får män som vårdar sina anhöriga oftare stöd och hjälp av hemtjänsten eller av döttrar än vad kvinnor som vårdar anhöriga får. Därför fastslår också den nationella handlingsplanen att ett jämställdhetsmål skall utformas för äldreomsorgen. Burman betonade också att det finns stora ideologiska skillnader också i synen på äldreomsorgen: - Det finns en stor politisk samsyn om att vi behöver förstärka och förbättra äldreomsorgen men det finns också en skarp skiljelinje när vi diskuterar vad vi ska göra. - Det går en skiljelinje mellan oss som vill förstärka den generella omsorgen, vi som anser att alla ska ha tillgång till den efter behov och inte efter plånbokens storlek och de som vill rikta resurser till att subventionera individer som har möjlighet att köpa privata tjänster. Ingrid Burman svarade också på kritiken från den borgerliga alliansen, som menade att planen inte skulle vara trovärdig. - Det är en stor trovärdighet i den här handlingsplanen. Den är bra! Hur stor trovärdighet är det i alliansens förslag kan man fråga sig? Det står 12 rader om äldreomsorgen i alliansens motion. På dessa 12 rader så står det att man vill satsa en miljard på äldreomsorgen, men i tabellen så framgår det ju att det bara är 300 miljoner. Är det trovärdigt? För mer information: Ingrid Burman (v), ordf socialutskottet, tel. 070-343 95 87 Kristoffer Housset, politisk sekreterare (v) riksdagskansliet, tel. 070-454 73 06

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64