Pressmeddelande -

Lägg pappren på bordet om ACTA-förhandlingarna

Hemlighetsmakeriet kring Acta-avtalet blir nu en fråga för Riksdagen. På torsdag tar näringsutskottet ställning till ett förslag om att utskottet ska kräva att regeringen redovisar vad som sker i förhandlingarna för alla medborgare och företag som berörs.

Initiativtagare till förslaget är Vänsterpartiets representant i näringsutskottet Kent Persson.
- Jag hoppas att näringsutskottet nu på torsdag ska skicka ett tydligt budskap till regeringen att lägga alla papper om förhandlingarna på bordet.
Kent Persson vill också att Riksdagen ska uppmana regeringen att undersöka möjligheten att återkalla EU-kommissionens mandat att förhandla under sekretess.
- Det finns inget lagligt stöd för att förhandlingar om upphovsrätt ska vara hemliga. Att sekretessbelägga skapar dessutom osäkerhet och spekulationer helt i onödan.
ACTA (the Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ska ge myndigheterna skarpare vapen i kampen mot förfalskningar och piratkopiering. Förhandlingar förs för tillfället i hemlighet mellan EU, USA, Kanada, Schweiz och Japan. EG-domstolen har slagit fast att medborgarintresset av öppenhet är det grundläggande intresset. Mot detta måste ett eventuellt intresse av sekretess vägas.

För mer information:
Kent Persson, näringspolitisk talesperson (V), tel: 070-235 05 45
Vänsterpartiets presstjänst tel: 070-620 00 64

Ämnen

  • Juridik

Taggar

  • eu
  • upphovsrätt
  • acta

Presskontakt

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64