Pressmeddelande -

Lars Ohly: Vissa är nyvakna andra sover fortfarande djupt!

Dagens debatt i riksdagen om mäns våld mot kvinnor visar tydligt att flera partiföreträdare har börjat komma till insikt om att mäns våld mot kvinnor handlar om könsmaktsstrukturer som systematiskt underordnar kvinnor gentemot män. - Samtidigt är det skrämmande att andra partiföreträdare fortfarande vill ge sken av att mäns våld mot kvinnor är ett individuellt problem och vill reducera frågan till ett kriminalpolitiskt problem. Ett exempel är när moderaterna i debatten påstår att det är vissa män som slår, då blundar man för de strukturer som möjliggör våldet. Om man inte är en del av lösningen så är man en del av problemet, säger vänsterpartiets partiledare Lars Ohly. Inom majoriteten finns det en samsyn om vissa åtgärder som måste vidtas, en sådan är att göra Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut. Det är glädjande att detta tydligt framgick i dagens debatt. - Dessutom måste vi i riksdagen ge kommunerna förutsättningar att ta det ekonomiska ansvaret för konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourerna måste få ekonomiska förutsättningar utan att behöva konkurrera om kommunernas medel med andra, säger Ohly och fortsätter: För vänsterpartiet är de feministiska frågorna grunden för politiken och en del av vårt dagliga arbete. Vi välkomnar fler aktörer ut på denna arena och ser fram emot att diskutera frågorna på gator och torg, inte minst i kommande valrörelse. Vi kommer dock att inte reducera mäns våld mot kvinnor till en fråga om brott och straff utan fortsätter att driva arbetet mot lönediskriminering, sexualiserat våld och könsförtryck för att uppnå ett jämställt samhälle, avslutar Ohly. För ytterligare information, kontakta: Hediye Güzel, pressekreterare till Lars Ohly, 070-306 6603

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64