Pressmeddelande -

Lena Olsson: Ny lag om buggning samma hafsverk som förra gången

Idag debatterar riksdagen förlängningen av lagarna om buggning och preventiva tvångsmedel. Vänsterpartiet är precis som tidigare motståndare till lagarna.

- Regeringen har fortfarande inte lärt sig att sluta slarva med integritetskänslig lagstiftning, säger Lena Olsson, justitieutskottet.

 Lena Olsson hänvisar till den utvärdering som gjorts och som visar att man inte kan mäta effektiviteten i lagarna. När det gäller preventiva tvångsmedel har man inte ens kunnat använda lagen på det sätt som var tänkt. Utredningen avrådde från att förlänga lagen om preventiva tvångsmedel.

 - De borgerliga partierna kommer att hänvisa till att man vidtagit åtgärder för att stärka rättssäkerheten, men vi tycker att det fortfarande finns brister, fortsätter Lena Olsson. Med en rödgrön regering kan jag lova att frågorna kommer att utredas ordentligt innan lagarna läggs fram för förlängning igen.

 

För mer information:

Lena Olsson, riksdagsledamot V, justitieutskottet, 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64