Pressmeddelande -

Lennart Gustavsson (v): Reklampengar ska inte styra skolan

Debatten om skolsponsring har åter tagit fart. - Vänsterpartiet är principellt starkt kritiska till sponsring i skolan. Men om skolor ändå väljer att använda sponsring behövs det tydliga regler, kommenterar Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v). - Visst ska skolan ha ett gott samarbete med arbetslivet - det kan ge viktiga erfarenheter. Men reklam för företag ska inte få förekomma i undervisningen, säger Lennart Gustavsson. Vi är starkt kritiska till att en del skolor använder sponsrade läroböcker som gör direkt reklam för vissa företag. Under inga omständigheter ska undervisningen eller andra delar av skolans arbete styras eller misstänkas styras av företags- eller organisationsintressen. Föutom läroböcker kan också dagstidningar, artiklar, böcker, film, konst, internetmaterial etc användas som läromedel i skolan. I desa sammanhang kan även reklam och propagandamaterial ingå, men det ska då vara som ett led i undervisningen. - Vänsterpartiet anser att reklam, företag och organisationer bara ska förekomma i skolan som del av en kritisk diskussion eller som inbjudna för att delge sina åsikter. Skolsponsring bör regleras genom ett förtydligande av marknadsföringslagen och nationella riktlinjer som Skolverket bör få i uppdrag att skapa. I t ex Norge menar Forbrukerrådet att all sponsring i grundskolan ska förbjudas, och i Finland har Konsumentombudsmannen publicerat anvisningar för skolsponsring, säger Lennart Gustavsson. Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,  fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64