Pressmeddelande -

LiseLotte Olsson (V): ”Självklart är aktivitetsstöd bättre än svält”

Idag har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan presenterat statistik för de som utförsäkrades vid årsskiftet. Av ca 15 000 personer har 12757 skrivit in sig på arbetsförmedlingen. 5000 personer har sökt om att återfå sjuk- eller rehabiliteringspenning.

I en kommentar säger Liselotte Olsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot av Socialförsäkringsutskottet:

- Att de flest utförsäkrade skriver in sig på Arbetsförmedlingen är inte konstigt. Vad har man att välja på: svält eller ett aktivitetsstöd?  Söker man åter sjukersättning riskerar man i bytet av system att bli utan pengar i flera månader enligt lokala handläggare. Det anmärkningsvärda är att så många som 5000 personer åter sökt sjuk- eller rehabiliteringspenning. I systemet ingår även 3 månaders karens för rätten till sjukersättning. De långsiktiga medicinska effekterna av regeringens utsorteringskedja vet vi heller inget om.

- Alla har inte likt moderata statsråd en årslön på banken. Med hot om indragen försörjning kan man få fin statistik och ägna sig åt självberöm. Vänsterpartiet vill istället ha en politik som bygger på stöd och solidaritet med sjuka istället för hot om förlorad inkomst, avslutar LiseLotte.

För ytterligare kommentarer:

LiseLotte Olsson 070- 296 52 00

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64