Pressmeddelande -

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för långsamt

Camilla Sköld Jansson (v): -Det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt, säger Camilla Sköld Jansson (v), i en kommentar till LO-rapporten ”Löner år 2004” som publicerades idag. Rapporten visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar i kronor räknat på en del av arbetsmarknaden. Men i genomsnitt är löneskillnaden mellan män och kvinnor fortfarande stor och lönerna är klart lägre inom sektorer där kvinnor i huvudsak arbetar. -Rapporten visar att vi behöver ha en nationell handlingsplan för att avskaffa lönediskrimineringen, säger Camilla Sköld Jansson. Vi har lyckats få med regeringen på att börja arbetet med en sådan. Vänsterpartiet vill peka på hur verkligheten ser ut: kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män, vilket ger dem lägre löner, lägre pension och sämre karriärmöjligheter. Kvinnor har otrygga anställningsvillkor i större utsträckning än män, kvinnor tar det största ansvaret för hushållet och barnen, kvinnors lön är i genomsnitt 83 procent av mäns löner och ensamstående kvinnor med barn har de lägsta inkomsterna samhället. -För att få till stånd en stabil förändring måste flera saker ske. En åtgärd är att göra heltidsanställningar till norm och avskaffa otrygga visstidsanställningar. En annan viktig åtgärd blir att individualisera föräldraförsäkringen. För ytterligare kommentarer, kontakta: Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot, 0703-43 96 33 Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64