Pressmeddelande -

Motion från vänsterpartiet: Avveckla "Forum för levande historia" som myndighet

Det är inte statens uppgift att driva historieforskning eller företräda en viss tolkning av historia. Det mycket viktiga uppdraget att sprida och fördjupa kunskapen om vår nutidshistoria bör inte ske i myndighetsform. Det ska skötas av forskarsamhället. "Forum för levande historia" bör avvecklas som myndighet, skriver Ulla Hoffmann och nio andra riksdagsledamöter för vänsterpartiet i en partimotion under allmänna motionstiden. Historieskrivning är ofta segrarnas historia, en politisk verksamhet som tjänar vissa syften. I många länder har det inneburit att man har haft en statens officiella historia, inte sällan tillrättalagd för att tjäna maktens intressen. I t ex Sovjet och östländerna förekom ren historieförfalskning, men även i demokratiska länder lyfts skeenden fram eller osynliggörs för att passa de egna intressena. Vänsterpartiet anser därför att det är principiellt mycket viktigt att staten inte ägnar sig åt officiell historieskrivning. Det ska göras av forskarsamhället. Den ideologiska striden om hur historiska skeenden ska beskrivas ska stå mellan partier, organisationer, folkrörelser och olika debattörer. Staten ska varken vara historieskrivare eller opinionsbildare. Myndigheten "Forum för levande historia" har huvuduppgiften att informera främst barn och unga om folkmord, särskilt det som brukar kallas förintelsen, och andra brott mot mänskligheten. Man arbetar med lärar- och journalistutbildning, seminarier och kulturevenemang. Myndigheten tillkom snabbt efter en undersökning 1997 om svenska elevers historiekunskaper. Eleverna sades uppvisa stor okunnighet. Undersökningen har senare fått kritik Projektet kan också ses som ett sätt för regeringen att söka samhörighet med de västliga stormakterna och att rannsaka Sveriges agerande under andra världskriget. Borgerliga partier reste vid samma tid krav på en upplysningskampanj om kommunismens brott, vilket troligen bidrog till att myndigheten tillskapades. Många remissinstanser uttryckte farhågor. Myndigheten "Forum för levande historias" verksamhet hittills bekräftar farhågorna om styrd verklighetsbild. Den pro-västliga tendensen är uppenbar. Ondskan placeras konsekvent utanför västerlandets liberalkapitalistiska civilisation. Den västerländska kolonialismens brott, den transatlantiska slavhandeln och liknande har utelämnats. Antikommunismen har fått ansenligt utrymme. Vänsterpartiet anser att upplysning om våldet och förtrycket i bl a Sovjet är angelägen, men inte genom moraliserande beskrivningar av "ondskan". Arbetet för en breddad och djupare historisk kunskap bör drivas vidare i andra former, och "Forum för levande historia" bör avvecklas som myndighet, skriver Ulla Hoffmann, Lars Bäckström, Rossana Dinamarca, Mats Einarsson, Marie Engström, Owe Hellberg, Berit Jóhannesson, Sten Lundström, Alice Åström och Kalle Larsson. Mer information: Kalle Larsson, tel. 070-343 96 74 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,  fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64