Pressmeddelande -

Nej till uranbrytning i Sverige

Fredrik Reinfeldt öppnar för uranbrytning i Sverige. Han ser också som en logisk konsekvens att kärnkraften i Sverige kommer att behållas längre än planerat.

- Vänsterpartiet säger tvärt nej till en uranbrytning i Jämtland eller någon annanstans i Sverige, säger Kent Persson, riksdagsledamot (V) i näringsutskottet, efter Fredrik Reinfeldts uttalande.

I Sverige finns alunskiffer innehållande uran främst i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och Jämtland. Uran i urberg finns främst i mellersta och norra Norrland. Radon i bostäder från markstrålning och blå lättbetong, som framställs ur uranhaltig alunskiffer, beräknas orsaka 100 fall av lungcancer varje år.

Restprodukter från utanbrytning innehåller radium och andra sönderfallsprodukter och avger radongas. Brytningen ger utsläpp av tungmetaller samt svårhanterliga avfallsproblem. Hälso- och miljöriskerna vid uranbrytning är mycket stora och skadar både gruvarbetare och lokalbefolkning.

- Genom sitt uttalande skapar Fredrik Reinfeldt återigen oro i t ex Jämtland. Att påbörja miljöfarlig uranbrytning för att försörja en farlig kärnkraftsindustri skulle vara ett stort misstag, säger Kent Persson.

Förutom riskerna för miljön, gruvarbetare och lokalbefolkning ökar varje ny urangruva risken för att uran i upparbetat tillstånd kommer på avvägar och används till vapentillverkning.

- Idag har kommunerna enligt lag rätt till veto mot uranbrytning. Detta kommunala veto gäller och vi kommer att bekämpa varje försök att ändra det, säger Kent Persson.

 

Mer information:

Kent Persson, 070-235 05 45

Hans Welander, politisk sekreterare, 070-202 78 86

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64