Pressmeddelande -

Nollvision om dödsolyckor i arbetslivet

Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång blir fler. Senast i förra veckan dog två personer, en far och en son, när deras hisskorg störtade ned i ett gruvschakt. Hittills i år har 19 personer avlidit på jobbet. Det är inte acceptabelt. Vänsterpartiet vill införa en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet.

För att nå vårt mål måste vi satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi kommer därför att tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt till arbetslivs- och arbetsmiljöforskning.

Det är extra viktigt nu när konjunkturen vänder. Med färre anställda som ska producera mer ökar stressen och benägenheten att ta risker. Ett ökande problem är också att företag som anlitar underentreprenörer inte har koll på säkerheten hos dessa. Vänsterpartiet anser att företag som upphandlar ska ställa krav på tillfredställande arbetsmiljöregler hos underentreprenörerna. Vi vill också ändra i lagen om offentlig upphandling så att krav ställs på entreprenörer att anställningsvillkoren, inklusive arbetsmiljöregler, ligger i nivå med den bransch som upphandlingen berör.

Viktigt för det förebyggande arbetsmiljöarbetet är också att alla arbetsolyckor och tillbud som sker i Sverige också rapporteras och registreras här. Ett aktuellt och växande problem är de stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige.

För mer information:
Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet: 070-240 42 92
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64