Pressmeddelande -

Nu skapar vi möjligheten att skjuta upp EU-fördraget

Vänsterpartiet lämnar idag in en s k vilandeförklaring inför nästa veckas omröstning om Lissabonfördraget. Om 58 av riksdagens ledamöter röstar för vilandeförklaringen kan lagförslaget skjutas upp i minst tolv månader.

- Lissabonfördraget kan påverka våra grundläggande fri- och rättigheter som garanteras i svensk grundlag. Vi har inte analyserat det här tillräckligt, säger Josefin Brink (v), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

- Under det senaste året har vi haft en rad EG-domar som har påverkat den svenska arbetsmarknaden. Att den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten inskränks är konsekvenser som uppenbarligen inte har analyserats tillräckligt, säger Josefin Brink.

- Flera socialdemokrater har ju krävt att beslutet om Lissabonfördraget ska skjutas på tills utredningen om kollektivavtalen är klar. Nu ger vi dem möjligheten att rösta för ett sådant förslag.

Med stöd av 2 kap 12§ regeringsformen lämnar vänsterpartiet över en vilandeförklaring till talmannen. Se texten i bifogat dokument.

För ytterligare information:
Josefin Brink (v), riksdagsledamot, 070 - 240 42 92
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64

Relaterat innehåll