Pressmeddelande -

Ny handlingsplan mot skattefusk

Idag har vänsterpartiet släppt rapporten Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning.

- Skatteverket uppskattar att staten går miste om 133 miljarder kronor per år i skattefusk. Svartarbete står för den största andelen av uteblivna skatteintäkter. Vänsterpartiet vill att kravet på personalliggare, tillsammans med oanmälda arbetsplatsbesök, måste omfatta fler branscher än idag. Införandet av personalliggare har visat sig ökat möjligheten att upptäcka svartarbete och ökat inbetalningen av arbetsgivaravgifter och moms, säger Marie Engström (v), skattepolitisk talesperson.

- Skattefusk och svartarbete är givetvis ett ekonomiskt problem men det sätter också det arbetsrättsliga skyddet i lagar och avtal ur spel och skapar otrygga och farliga arbetsplatser. Den borgerliga regeringen uppvisar en förbluffande ovilja att ta krafttag mot problemet, trots att det utgör allvarliga hot mot välfärden och den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Torbjörn Björlund (v), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

I Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning presenterar vänsterpartiet en rad skattepolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att komma tillrätta med skattefelet och skapa en trygg arbetsmarknad.

Se handlingsplanen i sin helhet i bifogat dokument.

För ytterligare information:
Marie Engström (v), riksdagsledamot i skatteutskottet, 070 - 645 27 92
Torbjörn Björlund (v), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, 070 - 243 13 01
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64