Pressmeddelande -

Om förslaget till ny utlänningslagstiftning

Idag överlämnar Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (Schäderska utredningen) sina förslag till företrädare för migrationsminister Barbro Holmberg. Undertecknade vill med detta pressmeddelande meddela att vi gemensamt avlämnat två reservationer. Dels anser vi att ribban något borde sänkas för att uppehållstillstånd av humanitära skäl skall kunna beviljas i jämförelse med vad kommitténs majoritet föreslår, och dels vill vi att risken för självmord skall väga tyngre än vad som föreslås vara fallet i bedömningen av humanitära skäl. Vi svarar gärna på frågor i detta avseende. Erik Ullenhag (fp), tfn. 0708-13 67 18 Sven Brus (kd), tfn 070-394 14 78 Kalle Larsson (v), tfn. 070-343 96 74 Birgitta Carlsson (c), tfn. 070-545 61 15 Bodil Ceballos (mp), tfn. 0707-41 68 68 Samtliga ledamöter i kommittén.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64