Pressmeddelande -

Påminnelse: Seminarium om de apatiska barnen

Idag klockan 14.00 ordnar vänsterpartiet och miljöpartiet seminarium i Riksdagens ledamotshus kring den nyligen utkomna rapporten om de apatiska barnen i Sverige. Fyra experter ger sina synpunkter utifrån sina respektive erfarenheter. Därefter diskussion. Inledare är Henry Ascher, docent i barnmedicin, Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin, Göran Bodegård, överläkare och barnpsykiater och Göran Roth, överläkare och psykiater. Tid: 11 maj kl 14.00 – 16.00 Plats: Riksdagens ledamotshus, sal L4-17 Regeringen tillsatte 2004 en nationell samordnare med uppdrag att finna orsakerna till det livshotande s.k. apatiska tillstånd som drabbat hundratals barn i den svenska asylprocessen. Den 2 maj i år kom den nationella samordnarens rapport (SOU 2006:49). Vänsterpartiet och miljöpartiet bjuder med anledning av detta in samtliga riksdagens ledamöter och tjänstemän till ett seminarium för att diskutera rapportens slutsatser. Fyra experter ger sina synpunkter utifrån sina respektive erfarenheter. För mer information: Kalle Larsson, riksdagsledamot (v), tel. 070-343 96 74 Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp), tel. 070-274 00 82

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64

Relaterade event