Pressmeddelande -

Pernilla Zethraeus: Mp öppnar för militarisering av EU

- Vi konstaterar att vänsterpartiet nu är det enda partiet i Sveriges riksdag som i praktiken står upp mot EU:s militarisering och för fortsatt militär alliansfrihet. Så kommenterar vänsterpartiets partisekreterare Pernilla Zethraeus miljöpartiets beslut att rösta för svensk medverkan i en gemensam militär EU-styrka. Vänsterpartiet beslutade tidigare under hösten att inte stödja regeringens försvarsbeslut om inte skrivningarna om deltagande i EU-styrkan ströks. - I förlängningen innebär svensk medverkan i denna militära utbyggnad att vi skrotar vår alliansfrihet. Om den föreslagna nya konstitutionen för EU antas, kommer EU:s militära styrkor att kunna sättas in i konflikter i världen utan FN-mandat. Medlemsländerna kommer dessutom att förbinda sig att skicka militär till ett annat EU-land som blir angripet. Nästan helt utan debatt håller en försvarsunion på att bildas. Det är minst sagt tveksamt ur demokratisynpunkt, säger Pernilla Zethraeus. För mer information, kontakta: Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64